10. ÜNİTE NATURAL FORCES KONU ÖZETİ

– Making Predictions about the Future (Giving Reasons and Results)

10 . ÜNİTE KONU ANLATIMINI PDF ŞEKLİNDE İNDİREBİLİRSİNİZ.

(Gelecek hakkında tahminde bulunmak-Sebepleri ve sonuçları söylemek)

When we make predictions about the future, we use the “Will Future Tense”. We use “will” in positive sentences and we use “will not / won’t” in negative sentences. (Gelecekle ilgili tahminlerimizden bahsederken “Gelecek Zaman” kullanırız. Olumlu cümlelerde “will”, olumsuz cümlelerde “will not / won’t ” kullanırız.)

I think there will be more floods in the future.

(Gelecekte daha fazla su baskınları olacağını düşünüyorum.)

I think many animal species won’t exist in the future.

(Gelecekte birçok hayvan türlerinin var olmayacağını düşünüyorum.)

When we ask about people’s opinion about the future, we use “Do you think … will … “

(İnsanların gelecekle ilgili fikirlerini sorarken “Do you think … will … ” kalıbını kullanırız.)

 • Do you think there will be traffic jams in the future?

(Gelecekte trafik sıkışıklıklarının olacağını düşünüyor musun?)

 • Yes, I think there will be traffic jams in the future.

(Evet, gelecekte trafik sıkışıklıklarının olacağını düşünüyorum.)

 • No, I think there won’t be traffic jams in the future. / No, I don’t think there will be traffic jams in the future. (Hayır, gelecekte trafik sıkışıklıklarının olmayacağını düşünüyorum. /Hayır, gelecekte trafik sıkışıklıklarının olacağını düşünmüyorum.)
 •  

When we make predictions about the future, we can give reason or result. (Gelecek hakkında tahminde bu­lunurken, sebebini ve sonucunu söyleyebiliriz.)

We use “because” to give reason. (Sebep söylemek için “because” kullanırız.)

I think we will have water shortage in the future because we waste too much water.

(Gelecekte su sıkıntısı olacağını düşünüyorum çünkü biz çok fazla suyu boşa harcıyoruz.)

We use “so” to give result. (Sonuç söylemek için “so” kullanırız.)

 • I think there will be serious droughts in the future. So, schools should educate students to use less water. (Gelecekte ciddi kuraklıklar olacağını düşünüyorum. Bu nedenle, okullar öğrencileri daha az su kullanmak konusunda eğitmeli.

I think we will have water shortage in the future because we waste too much water. So we should/ must stop wasting water sources. (• Çok fazla su israf ettiğimiz için gelecekte su sıkıntısı çekeceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden su kaynaklarını israf etmeyi bırakmalıyız / bırakmalıyız.)

I think there will be serious droughts. So schools should educate students to use less water.

(• Ciddi kuraklıklar olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla okullar, öğrencileri daha az su kullanmaları konusunda eğitmelidir.)

Because & So (Bağlaçlar)

 1. People should use less water because  they shouldn’t waste natural resources. (İnsanlar doğal kaynakları israf etmemeleri gerektiğinden daha az su kullanmalıdır.)
 2. Factories pollute the water because       they release chemicals into the rivers. (Fabrikalar kimyasalları nehirlere saldığı için suyu kirletiyor.)
 3. People mustn’t waste energy so  they should switch off the lights when they leave the room. (İnsanlar enerjiyi boşa harcamamalı, bu yüzden odadan çıkarken ışıkları kapatmalılar.)
 4. We should take precautions individually because       it will be significant as a whole. Bir bütün olarak önemli olacağı için bireysel olarak önlem almalıyız.()
 5. Plastic materials pollute the environment so     people should use paper bags. (Plastik malzemeler çevreyi kirlettiği için insanlar kağıt torba kullanmalıdır.)
 6. Forests prevent erosion and clean the air so     people must plant more trees. (Ormanlar erozyonu önler ve havayı temizler, bu nedenle insanların daha fazla ağaç dikmesi gerekir.)
 7. Scientists underline the fossil fuels because     they produce carbon dioxide. (Bilim adamları, karbondioksit ürettikleri için fosil yakıtların altını çiziyorlar.)
 8. People can’t breathe fresh air in many cities so           people must reduce the CO2 in the air. (İnsanlar birçok şehirde temiz hava soluyamadığından havadaki CO2’yi azaltmalıdır.)


Do you think there will be a water shortage? (• Su sıkıntısı olacağını düşünüyor musunuz?)

– Yes. There won’t be enough water. (- Evet. Yeterli su olmayacak.)

– No. There will be a lot of rain in the future. (• – Hayır. Gelecekte çok yağmur olacak.)

Aşağıdaki konuşma metnini okuyunuz ve tahmin cümlelerinin altını çiziniz.

Eray : What are your predictions of the future of the

world, Figen?

(Eray: Dünyanın geleceğine dair tahminleriniz neler Figen?)

Figen : I think global warming will be a great danger in

the future.

(Figen: Küresel ısınmanın gelecekte büyük bir tehlike olacağını düşünüyorum.)

Eray : Why do you think so?

(Eray: Neden böyle düşünüyorsunuz?)

Figen : There is a very fast climate change in the world

because of the global warming. There are more

floods and droughts in different parts of the world.

The glaciers are melting, too. So, climate change

will be a very serious threat in the future.

(Figen: Küresel ısınma nedeniyle dünyada çok hızlı bir iklim değişikliği var. Dünyanın farklı yerlerinde daha çok sel ve kuraklık var. Buzullar da eriyor. Dolayısıyla iklim değişikliği gelecekte çok ciddi bir tehdit olacak. )

SHOULD -SHOULDN’T

Should daha önce de öğrendiğimiz gibi Türkçeye -meli,-malı şeklinde çevrilmektedir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Drought is one of the natural forces and disasters that I’d like to talk about.  (Kuraklık, bahsetmek istediğim doğal güçlerden ve felaketlerden biridir.)

It happens when we don’t have enough rainfall and we waste too much water. (Yeterli yağış almadığımızda ve çok fazla su israf ettiğimizde olur)

We should use the water more efficiently. (Suyu daha çok verimli kullanmalıyız)

We should stop wasting our water sources. (Su kaynaklarımızı boşa harcamayı bırakmalıyız)

We should never pollute the rivers, lakes and seas. (Nehirleri, gölleri ve denizleri asla kirletmemeliyiz.)

There should be programs to educate people on saving water. (İnsanları su tasarrufu konusunda eğitecek programlar olmalıdır.)

If we don’t take the necessary measures soon, we won’t have enough water to preserve and protect human life in the future. (Gerekli önlemleri almazsak yakında insan hayatını korumak ve korumak için yeterli suyumuz olmayacak.)

ÜNİTE NATURAL FORCES KONU ANLATIMI PDF İNDİR

10. ÜNİTE NATURAL FORCES KONU ÖZETİ admin
10. ÜNİTE NATURAL FORCES KONU ÖZETİNİ İNDİRMEK İÇİN "DOWNLOAD"BUTONUNA TIKLAYINIZ ...
Dosya Boyutu0.00 KB
İndirilme Sayısı266 times
Son GüncellemeMayıs 2, 2021
Download

You may also like...

Bir cevap yazın