5. SINIF 1. ÜNİTE HELLO KONU ÖZETİ

Hello konu özeti

BU ÜNİTE HELLO ÜNİTESİ KONU ÖZETİNİ PDF ŞEKLİNDE İNDİREBİLİRSİNİZ

Greeting and Meeting People

Hello ünitesi konu özeti Diğer insanlarla ilk tanıştığımızda kullanılan belirli kalıp cümleler vardır. Bu kalıpların yerine kullanılabilecek pek çok farklı ifade olsa da çoğunlukla bunlar kullanılır. Tanışma sürecinde öncelikle karşıdaki kişi veya kişiler selamlanır. Daha sonra bazı sorularla bilgi alışverişinde bulunulur. Son olarak da vedalaşılır. Bu sıralama duruma göre değişiklik gösterse de aşağıdaki tabloda kitaplarımızda geçen tüm ifadelere yer verilmiştir.

Greeting (Selamlama)

Meeting (Tanışma)

Making Inquiries (Sorular Sorma)

5. SINIF 1. ünitemiz olan HELLO konu özetinde basit sorular sormayı öğreneceğiz

 • Hello! (Merhaba)
 • Hi! (Merhaba)
 • Good morning! (Günaydın)
 • Good afternoon!  (İyi Öğleler)
 • Good evening! (İyi akşamlar)

Saying Goodbye (Vedalaşma)

 • Bye.
 • Goodbye.
 • See you later.
 • Have a nice day

İnsanları selamlamak ve tanışmak için aşağıdaki İfadeleri kullanırız.

Hi, I’m Larry. What’s your name? (Merhaba, ben Larry. Senin adın ne?)

Nice to meet you. Jane. (Tanıştığıma memnun oldum, Jane.)

Hl, I’m Jane. (Merhaba, ben Jane.)

My pleasure. (Benim için zevkti.)

Glad to meet you, Ali. (Tanıştığıma memnun oldum. Ali.)

Good morning. (Günaydın.)

Good afternoon. Suzan. (Tünaydın, Suzan.)

Good afternoon. Miray. (Tünaydın, Miray.)

Good night (İyi geceler.)

Good evening, friends, (lyl akşamlar, arkadaşlar.)

Hello, I’m Mike.

(Merhaba, ben Mike.)

HI, I’m Sandra.

(Merhaba, ben Sandra.)

Me. too. (Ben de.)

Nice to meet you. Sandra. (Tanıştığıma memnun oldum. Sandra.)

HI, James. This is Peter.

(Merhaba. James. Bu Peter.)

Me, too. (Ben de.)

 • Nice to meet you. (Tanıştığıma memnun oldum)
 • Glad to meet you. (Tanıştığıma memnun oldum)
 • Pleased to meet you. (Tanıştığıma memnun oldum)

Wh- (Informative) Question Words for Making Simple Inquiries

Hello ünitesi konu özetinde Soru sözcükleri İngilizce’de önemli konulardan biridir. Bu konu özellikle çoğu ünite ve konuyla bağlantılı olduğu için iyi öğrenilmesi faydalı olacaktır. Anlamları bilindiğinde sorunun çözümüne daha yakınlaşır. Tamamını anlamasanız bile soruda asıl neyin sorulmak istendiği konusunda kararınızı daha kolay verebilir ve cevabınızı daha rahat oluşturabilirsiniz. Bilinmesi gereken soru sözcükleri şunlardır:

 • İngilizcede iki çeşit soru vardır Evet/Hayır Soruları ve Soru kelimesiyle başlayan sorular.
Yes/No Questions (Evet/Hayir soruları)
Sue: Are you from Britain?(Britanya’dan mısın?)
Jane: Yes, I’m from Britain. / No, I’m from France.(Evet. Britanya’danım. / Hayır, Fransa’danım.)
Yes, I do. / No. I don’t.(Evet. Britanya’danım. / Hayır, Britanya’dan değilim.)
Sue Do you like music?(Müzik dersini sever misin?)
Jane: Yes, I like music. / No, I dont like music. Yes, I do. / No. I don’t.(Evet, müzik dersini severim. / Hayır, müzik dersini sevmem.) Evet severim Hayır sevmem
  
Wh- Questions (Soru kelimesi soruları) 
Where are you from?(Nerelisin?)
I’m from Australia.(Ben. Avusturalyalıyım.)
Who is she?(0 kim?)               
She’s Davut.(O Davut.)  
How old Is she?(0 kaç yaşında?)
She’s 25.(0 25 yaşında.)
When is Art?(Resim (dersi) ne zaman?)
It’s on Tuesday.(Salı günü.)
How are you doing?(Nasılsın?)
I’m fine, thanks.(İyiyim. Teşekkür ederim.)
Where do you study?(Hangi okula gidiyorsun?)
I study at Horizons Secondary School.(Horizons Ortaokuluna gidiyorum.)
What do you like doing?(Ne yapmayı seversin?)
I like riding a horse.(Ata binmeyi severim.)
How many classes do you have a week?(Haftada kaç dersiniz var?)
I have 30 classes a week.(Haftada 30 dersimiz var.)
Which class do you like? Art or music?(Hangi dersi seversin? Resim mi müzik mi?)
I like music.(Ben müzik (dersini) severim.)

when is your English lesson? Senin ingilizce dersin ne zaman?

What time do you go to school?(sen okula ne zaman gidiyorsun? )

How often do you play the guitar? (Ne sıklıkla sen gitar çalarsın?)

I like reading book so I buy books. Kitap okumayı severim bu yüzden kitap satın alırım.

En fazla kullanılan soru kelimelerine özellikle çalışalım

How much (ne kadar)

How often (ne sıklıkla)

What (ne)

Why (neden)

When (ne zaman)

Where (nereye, nerede)

Which (hangi)

Who (kim)

Whose (kimin)

What time (saat kaç, kaçta)

 • What is your name? – My name is Jack. (I’m Jack.)
 • Where are you from? -I am from Turkey.
 • Where do you live? – I live in Antalya.
 • What is your favorite class? – It is English.
 • What nationality are you? -I am Turkish.
 • How are you? – Fine, thanks. And you?
 • How are you doing? -I am doing fine.
 • What languages do you speak? – English and Turkish.
 • Where do you study? – At Universal College.
 • What classes do you have on Monday? – Art, science and maths.
 • Are you British? – No, I am American.
 • Can you speak French? – Yes, I can.
 • Do you like music courses? – No, not really.
 • Which classes do you have today? – Science and P.E.
 • How many classes do you have a week? – Seven.

Expressing Likes and Dislikes

Hello konu özeti bir şeyi sevip sevmediğimizi anlatabilmek için belli kalıp ifadeler kullanılır. Bu kelimelerin anlamlarını ve kullanımlarını bilmek soruların çözülmesinde yardımcı olacaktır. Özellikle bu kelimelerden sonra kullanılan eylemlere -ing takısı getirildiğine dikkat edilmesi gerekir.

We use the Simple Present Tense to talk about likes and dislikes. (Sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeylerden bahsederken geniş zaman kullanırız.)

Sevdiğimiz şeylerden bahsederken, “I / You / We / They” öznelerinden sonra “Like/ enjoy (severim / zevk alırım)”, “He / She / it” öznelerinden sonra “likes / enjoys (sever , zevk alır)” ifadelerini kullanarak olumlu cümleler kurarız.

 • I like English.        (İngilizceyi severim.)
 • She likes watching TV.    (O televizyon seyretmeyi sever.)
 • I like English but she likes France. (Ben İngilizceyi severim ama o Fransızcayı sever.)
 • My sister likes reading book but she doesnt like writing . Kız kardeşim okumayı sever ama yazmayı sevmez.

Sevmediğimiz şeylerden bahsederken. “I / You / We / They” öznelerinden sonra “don’t like / don’t enjoy (sevmem / zevk almam)”, “He / She / It” öznelerinden sonra “doesn’t like / doesn’t enjoy (sevmez / zevk almaz)” ifadelerini kullanarak olumsuz cümleler kurarız.

 • I don’t like English.         (İngilizceyi sevmem.)
 • He doesn’t like watching TV.     (O televizyon seyretmeyi sevmez.)
 • I dont like apple or pear. (elma ya da armutu sevmem)

 Birinin bir şeyi sevip sevmediğini sorarken, “I / you / we / they” özneleriyle “Do…. like / enjoy (sever misin / zevk alır mısın)”, “he / she / it” özneleriyle “Does……     like / enjoy            (sever misin?, zevk alır mısın?)” İfadelerini kullanırız.

 • Do you like Maths? (Matematiği sever misin?)
 • Does he like watching TV?        (O televizyon seyretmeyi sever mi?)
 • yes likes watching TV but he doesnt like building web sites. (evet o TV izlemeyi sever ama web site yapmayı sevmez.)

Sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeylerle ilgili sorulara kısa cevaplar verebiliriz. Uzun cevaplarda yardımcı fiillerin kullanılmadığına özellikle dikkat ediniz.

  Kısa cevap (Olumlu)   Kısa cevap (Olumsuz)

Yes, I / you / we / they do.

Yes, he / she / it does

No, I / you / we / they don’t.

No, he /she / it doesn’t

İyi yaptığımız aktivitelerden bahsederken, “am / Is / are good at” ve kötü yaptığımız aktivitelerden bahsederken “am / Is / are bad at”, ifadelerini kullanırız.

 • I’m good at swimming.     (Yüzmede iyiyimdir.)

My friend is bad at riding a horse. (Arkadaşım ata binmede kötüdür.)

Sorularda bu ifadeler çok sık kullanılır ,bu yüzden bu kelimelere iyi çalışılması gerekmektedir. Sorularda bu ifadeler çok sık kullanılır ,bu yüzden bu kelimelere iyi çalışılması gerekmektedir.

1. Grup kelimeler:

Am-is-are crazy aboutÇıldırmak, abartı şekilde sevmek
LoveÇok sevmek
EnjoyHoşlanmak
LikeSevmek                      +Ving
Don’t -Doesn’tHoşlanmamak,
like / Dislikesevmemek
HateNefret etmek
Can’t standTahammül edememek

2. Grup kelimeler:

Am-is-arefond of keen onDüşkün olmak 
interested in intoİlgili olmak
good atİyi olmak
bad atKötü olmak

I am crazy about going skating.

She doesn’t like watching thrillers.

Ali can’t stand reading sci-fi books.

He is fond of going to concerts.

I’m not interested in football.

Are you good at dancing?

5- HELLOO ÖZET

5. SINIF 1. ÜNİTE HELLO KONU ÖZETİ PDF İNDİR admin
...
Dosya Boyutu299KB
İndirilme Sayısı35 times
Son GüncellemeMayıs 23, 2021
Download

You may also like...

Bir cevap yazın