5. Sınıf UNIT 3 GAMES AND HOBBIES Konu Anlatımı

Bu ünitede yapmayı sevdiğimiz oyunlar ve hobilerimizden bahsedeceğiz. Hatırlayacağınız üzere 2. ünitede sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri ifade etmeyi öğrenmiştik. Bu ünitede de yine yapmayı sevdiğimiz işlerden hobilerden ve oynamayı sevdiğimiz oyunlardan bahsedeceğiz.

Bilmemiz gereken bazı önemli kelimeler:

Climb mountains Dağa tırmanmak

Collecting stamps Pul koleksiyonu yapmak

Do puzzles Bulmaca çözmek

Computer games Bilgisayar oyunları

Do roller skating Paten sporu yapmak

Play checkers Dama oynamakPlay

Chinese whisper Kulaktan kulağa oynamak

Play dodgeball Yakan top oynamak

Play hopscotch Sek sek oynamak

Play marbles Misket oynamak

Play table tennis Masa tenisi oynamak

Play tic tac toe S O S oyunu oynamak

Sevdiğimiz ya da sevmediğimiz şeylerden bahsederken bu ifadeler kullanılır.

SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN KULLANIMI)

Sevmek,hoşlanmak anlamına gelir. cümle kullanımında kullanılan öznelerin tekil ya da çoğul olduğuna dikkat edilmelidir.

TEKİL ÖZNELERÇOĞUL ÖZNELER
HeI
SheYou
ItWe
They

Aşağıdaki tabloda tekil ve çoğul cümlelerin kuruluşları verilmiştir. Önce tabloyu inceleyelim.

I – You-We – Theyplaybasketball. 
He – She – Itplays basketball.
Doyou – theyplaybasketball? 
Doeshe – she – it play basketball?
I – You-We – Theydon’tplay basketball.
He – She – Itdoesn’tplay basketball.

Soru cümlelerine kısa cevap verirken aşağıdaki ifadeleri kullanırız.

Yes, I do. / No, I don’t.

Yes, she does. / No, she doesn’t.

Öncelikle çoğul öznelerimiz ile olumlu cümle kurmayı öğrenelim

I like Maths. Ben matematiği severim.

You like art. Siz görsel sanatları seversin.

We like P.E. Biz beden eğitimini severiz.

They like music. Onlar müziği sever.


Şimdi yine olumlu cümle kuralım ama özneler tekil olsun

He likes Science. O Fen dersini sever.

She likes english. O ingilizceyi sever.

It likes music. O miziği sever.,

NOT: He,she, ve it özneleriyle olumlu cümlelerde likes kullanıldığını unutmayınız. Yani özneden sonra kullandığımız fiile olumlu cümlede -s takısı getirilir.


Dislike (Don’t Like / Doesn’t Like)


Çoğul özneler ile olumsuz cümle kurarken dont like , dislike ya da hate kullanılır.
don’t like Maths. Ben matematiği sevmem.

You don’t like art. Siz görsel sanatları sevmezsiniz.

We don’t like P.E. Biz beden eğitimini sevmeyiz.

They don’t like music. Onlar müziği sevmez.


Tekil özneler ile olumsuz cümle kurarken doesnt like kullanılabileceği gibi dislike, ve hate de kullanılır.

He doesn’t like Science. O Fen dersini sevmez.

She doesn’t like english. O ingilizceyi sevmez.

It doesn’t like music. O miziği sevmez.

He hates geography. O coğrafyadan nefret eder.

She dislikes


UYARI Don’t like yerine dislike, hate;  doesn’t like yerine dislikes ya da hates  kullanılabilir.


Do you like…..? Does she like……?

Soru sorarken tekil öznelerle soru sorarken Does….? , çoğul öznelerle Do….? kullanılır.

Do you like Maths? Matematiği sever misin?

Do they like geography? Onlar coğrafya sever mi?

Do Kaan and Cengiz like art? Cengiz ve Kaan resim sever mi?


Does she like Geography? O coğrafyayı sever mi?

Does Ahmet like music? Ahmet müzik dersini sever mi?

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz ve benzer cümleleride siz kurunuz:

I like playing dodge ball but I dont like doing puzzles. (Ben yakan top oynamayı severim ama yapboz yapmayı sevmem.)

I love doing origami, but I don’t like skating. (Ben origami yapmayı severim ama paten yapmayı sevmem.)

Ayşe likes doing roller Skating. (Ayşe Paten sporu yapmayı sever.)

Murat loves Collecting stamps but he doesn’t like playing marbles. (Murat pul kolleksyonu yapmayı sever ama o bilye oynamayı sevmez.)

Bir kişiye sevdiği bir hobisini sorarken:

Do you like playing table tennis? Masa tenisi oynamayı sever misin?

Does Mert like drawing pictures? (Mert resim çizmeyi sever mi? )

Rick dislikes sculpting but he loves swimming. (Rick heykeltraşlığı sevmez ama o yüzmeyi sever.)

what is your favourite activity? Senin en sevdiğin aktivite nedir?

Skipping rope is my favourite activity. En sevdiğim aktivite ip atlama.

Can / Can’t

Konumuz hobiler olunca yapabildiğimiz şeylerden bahsederken İnggilizcede “can” , yapamadığımız şeylerden bahsederken “can’t” kullanılır. Örnekleri inceleyiniz:

Mesut can play hopscoth but he can’t swim fast. (Mesut sek sek oynayabilir ama o hızlı yüzemez)

Can you climb mountains? (Sen dağa tırmanabilir misin?) Yes I can //No I can’t.

Can you do puzzles? (Sen yapboz yapablir misin?)

Yes I can solve puzzles.

No I can’t solve puzzles.

Can you swim? Sen yüzebilir misin?

Yes I can / No I can’t.

Good at / Bad at:

İngilizcede bir konuda iyi olduğumuzdan bahsederken “good at” , bir konuda kötü olduğumuzdan bahsederken “bad at” kullanılır.

I am good at doing roller skating. Paten kaymada iyiyim.

I am bad at playing checkers. Dama oynamada kötüyüm.

Soru sorarken aşağıdaki şekilde kullanılır.

Are you good at playing tic tac toe? S O S oynamada iyimisin?

Yes I am good at playing Tic tac toe. Evet S O S oynamada iyiyim.

No I am bad at playing tic tac toe. Hayır tic tac toe oynamada kötüyüm.

5. SINIF 3. ÜNİTE GAMES AND HOBBIES KONU ÖZETİ İNDİR admin
5. SINIF 3. ÜNİTE GAMES AND HOBBIES KONU ÖZETİ İNDİR ...
Dosya Boyutu218KB
İndirilme Sayısı40 times
Son GüncellemeHaziran 1, 2021
Download

You may also like...

4 Responses

Bir cevap yazın