5. Sınıf UNIT 4 MY DAILY ROUTINE Konu Açıklaması

Simple Present Tense (Geniş Zaman)

4. ÜNİTE MY DAILY ROUTINES KONU ÖZETİNİ BİLGİSAYARINIZA PDF OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

İngilizcede günlük yaptığımız işlerden bahsederken bu zaman kullanılır. Mesela sabah uyanmak, kahvaltımızı yapmak, giyinmek, okula gidip gelmek, ödev yapmak, uyumak gibi. Öncelikle bu kelimeleri öğrenelim:

Wash hands and face                have breakfast                          get dressed                            get up

                                 Read a book                            do homework                               arrive at school

Şimdi sırada bu kelimelerle nasıl cümle kurulacağını öğrenelim. Biz Türkçede “Ben kahvaltı yaparım” şeklinde cümle kurarız ama İngilizcede “Ben yaparım kahvaltı” şeklinde kurulduğunu unutmayınız.,

I get up. Ben kalkarım.  
I read a book. Ben kitap okurum.  
I arrive at school. Ben okula varırım.  
I have breakfast. Ben kahvaltı yaparım.  
I get dressed. Ben üstümü giyerim.  
I wash my face and hands. Ben elimi ve yüzümü yıkarım.  
I do homework. Ben ödev yaparım.  

Bildiğiniz gibi diğer ünitelerde geniş zamanda kullandığımız öznelere göre tekil özne ve çoğul özneler demiştik. Tekil öznelerimiz “he,she ve it” , çoğul öznelerimiz “I, you,we,they,” şeklindedir. Cümle kurarken öznenin tekil ya da çoğul olduğuna dikkat etmeliyiz. Mesela yukarıdaki “I read a book .” cümlesini “He” öznesi kullanarak yapalım.

He reads a book.  (O kitap okur.)        
I read a book. Ben kitap okurum.  

Aşağıda tablolarda geniş zamanda olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini gösterdim. Burada cümle kurma şekillerini iyice öğrenelim. Daha sonra yaptığımız işeleri saat belirterek anlatacağız.

Tekil özneler : he she it      Ahmet and kerem = they (onlar)                    

Özge gets up early.

Çoğul özneler I you we they               they get up early.

İngilizcede olumlu cümle şekillerini aşağıdaki tablodan inceleyiniz benzer cümleleri de siz yazpınız.

Geniş zamanda olumlu cümleleri inceleyiniz.

ÖzneFiilNesneTürkçe anlamı
Idrinktea.Ben çay içerim.
Youdrinktea.Sen çay içersin.
Hedrinkstea.O çay içer.
Shedrinkstea.O çay içer.
Itdrinksmilk.O süt içer.
Wedrinktea.Biz süt içeriz.
Youdrinktea.Siz çay içersiniz.
Theydrinktea.Onlar çay içer.

NOT: Yukarıda tabloda gördüğümüz gibi sadece tekil öznelerimiz olan “he-she ve it” özneleri ile olumlu cümlelerde – s takısı getirilir.

Geniş Zamanda “–s” takısı Kuralları:

İngilizcede Geniş zaman ile olumlu bir cümle kurarken eğer cümlenin öznesi “he she ve it “ gibi tekil bir özne ise fiile “-s” takısı getirilir.

Ancak fiilin sonu -ss, -sh, -ch, -x, -o, -zz ile bitiyorsa bu kez fiile “-es” eki getirilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim;

Watch: İzlemek

He watches Tv  in the morning. (O sabahları TV izler.)

Kiss: Öpmek

My mom kises me (Annem beni öper.)

Brush: Fırçalamak

Kaan  brushes his teeth everyday. (Kaan dişlerini hergün fırçalar.)

Fix: Tamir etmek

She fixes electrical devices at weekdays. (O hafta içi günlerde elektrikli eşyaları tamir eder.)

Do homework: ev ödevi yapmak

Elif does homework in the evenings. ( Elif akşamları ödev yapar.)

Buzz: Vızıldamak

Fly buzzes all night. (Sinek tüm gece vızıldar.)

Telling the time Saat söyleme

İngilizcede saatleri söylerken bilmemiz gereken 4 önemli kelimemiz var.

Past: geçe        To: kala     Half: buçuk  Quarter: çeyrek

Tam saatleri söylerken “o’clock” ifadesi kullanılır.

11:00 = It is eleven o’clock. (Saat on bir)

12:00 = It is twelve o’clock. (Saat oniki)

Buçuklu saatleri söyleme

11:30 = It is half past eleven. (saat on bir buçuk)

12:30 = It is half past twelve. (Saat on iki buçuk)

Çeyrek geçe

11:15 = It is a quarter past eleven.  (Saat onbiri çeyrek geçiyor.)

12:15 = It is a quarter past twelve . (Saat on ikiyi çeyrek geçiyor.)

Çeyrek Kala

11:45 = It is a quarter to twelve. (Saat on ikiye çeyrek var.)

10:45 = It is a quarter to eleven. (saat onbire çeyrek var)

Dakikalı saat söyleme

NOT: İngilicede saatler söylenirken önce dakika söylenir, sonra saat söylenir.

17:25 = It is twenty five past five.

3:47 = It is forty seven past three. (Saat üçü kırkyedi geçiyor)

3:47 = It is thirteen to four. (Saat dörde on üç dakika var.)

5:40 = It is forty past five

6 ya yirmi var

It is twenty to six

Günlük yaptığımız işleri saat vererek ifade ederken aşağıdaki şekilde kullarız:

NOT: İngilizcede saatlerden önce “at” kullanılır. “at” Türkçede “-de,-da” şeklinde kullanılır

I have breakfast at half past nine. (Ben saat 9:30 da kahvaltı yaparım.)

I do homework at nineteen past eleven. ( Ben saat 11:19 da ödev yaparım.)

I ride a bike at fifty past seven. (Ben saat 07:50 de bisiklet sürerim.)

Arda saat 8 de kitap okur. (Arda reads a book at eight oclock)

Beyza washes her hands at sixteen past five (Beyza saat 5 : 16 da elini yıkar)

Irmak watches TV at forty past four.  Irmak saat 4:40 da tv izler.

Enes plays football at twenty two past three Enes saat 3.22 de futbol oynar.

PM/AM: İngilizcede saatlerin yanına “pm “ya da “am” ifadeleri konulur. Pm ifadesini öğleden sonra 12  den gece yarısı 12 ye kadar olan süreleri ifade etmek için kullanırız, “am” ifadesini ise gece yarısı 12 den öğlen 12 ye kadar olan süreler için kullanırız.

WH- Questions (Soru Kelimeleri)

İngilizcede soru cümleleri kurarken aşağıdaki soru kelimeleri kullanılır.

What: NeWhere: Nerede/nereyeWhy: neden
Which: HangiWho: kimWhen: Ne zaman
How: NasılWhose: KiminWhat time: Saat kaçta

Şimdi bu soru kelimelerini kullanarak nasıl soru cümleleri kurulur ona bakalım. Yukarda bahsettiğimiz gibi cümle kurarken öznenin tekil ya da çoğul olmasına çok dikkat etmemiz gerekir.

Öncelikle tekil ve çoğul öznelerin hangileri olduğunu ve geniş zamanda hangi yardımcı fiili kullanacağımızı öğrenelim.

Tekil Özneler                         He                                      DOES   She
it                                             
Çoğul Özneler                 
DO I                
You         
We                . They    

Soru cümleleri ile ilgili cümleleri inceleyiniz.

Do

Does – Özne   Fiil       Nesne Türkçe anlamı

Do       I           drink    tea.      Ben çay içer miyim?

Do       You      drink    tea.      Sen çay içer misin?

Does    He       drink    tea.      O çay içer mi?

Does    She      drink    tea.      O çay içer mi?

Does    It          drink    milk.    O süt içer mi?

Do       We      drink    tea.      Biz süt içer miyiz?

Do       You      drink    tea.      Siz çay içer misiniz_?

Do       They    drink    tea.      Onlar çay içerler mi?

Not: Soru cümlelerinde tekil öznelerle “DOES” kullanılır, Çoğul özneler ile soru cümlelerinde “Do” kullanılır. Eğer soru kelimeleri ile soru kuracaksak, soru kelimeleri cümlede Do ve Does dan önce kullanılır.

What time do you get up? (Saat kaçta kalkarsın?)

I get up at half past eight. (Saat 8:30 da kalkarım.)

What time do you go to school? (Okula saat kaçta gidersin?)

I go to school at a quarter to twelve. (Okula saat 11:4 de giderim)

Does he go to Elbistan secondary school? (O Elbistan ortaokuluna mı gider?)

Yes He goes to Elbistan secondary school.

No he doesn’t go to Elbistan secondary school.

Does Ayşe have breakfast every mornings? (Ayşe her sabah kahvaltı hazırlar mı?)

Yes she has breakfast everyday.

Şimdide geniş zamanda olumsuz cümleleri inceleyelim

Olumsuz cümle yapısı.

Öznedon’t – doesn’t  FiilNesneTürkçe anlamı
Idon’tdrinktea.Ben çay içmem.
Youdon’tdrinktea.Sen çay içmezsin.
Hedoesn’tdrinktea.O çay içmez.
Shedoesn’tdrinktea.O çay içmez.
Itdoesn’tdrinkmilk.O süt içmez.
Wedon’tdrinktea.Biz süt içmeyiz.
Youdon’tdrinktea.Siz çay içmezsiniz.
Theydon’tdrinktea.Onlar çay içmezler.
     

Does Ayşe have breakfast every mornings? (Ayşe her sabah kahvaltı hazırlar mı?)

No she doesn’t have breakfast every mornings. (Hayır Ayşe her sabah kahvaltı etmez )

KONU ÖZETİ İNDİR

5. SINIF 4. ÜNİTE MY DAILY ROUTINES KONU ÖZETİ PDF İNDİR admin
5. SINIF 4. ÜNİTE MY DAILY ROUTINES KONU ÖZETİ PDF İNDİRMEK İÇİN"DOWNLOAD" BUTONUNA TIKLAYINIZ ...
Dosya Boyutu0.00 KB
İndirilme Sayısı20 times
Son GüncellemeMayıs 12, 2021
Download

You may also like...

Bir cevap yazın