6. SINIF 3. ÜNİTE DOWNTOWN KONU ÖZETİ

6. SINIF 3. ÜNİTE DOWNTOWN KONU ANLATIMI

DOWNTOWN DERS NOTLARINI BİLGİSAYARA PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

3. ünitemizde iki şey arasında karşılaştırma konumuz var

MAKING COMPARISONS – COMPARATIVE ADJECTIVES (KARŞILAŞTIRMA)

İki kişi ya da nesneyi karşılaştırırken (örneğin büyüklük,uzunluk,yakınlık gibi)genellikle sıfatlar kullanılır. Sıfatlar isimleri niteleyen kelimelerdir. İngilizcede iki şeyi karşılaştırırken ilk dikkat etmemiz gereken şey kullandığımız sıfatın hece sayısıdır. İngilizcede sıfatları tek heceli ve çok heceli olarak ikiye ayırırız. Aşağıya tek heceli ve çok heceli sıfatların örneklerini verelim;

TEK HECELİ SIFATLAR Adjective              Comparatives (Sıfat)                   (Karşılaştırma) Short                     Shorter Small                   Smaller Tall                      Taller    ÇOK HECELİ SIFATLAR Adjective              Comparatives (Sıfat)                   (Karşılaştırma) Expensive             more expensive Beautiful               more beautiful Handsome             more handsome  

Comparative yaparken sıfatımız tek heceli ise sıfatın sonuna “-er” takısı getirilir, eğer sıfatımız çok heceli bir sıfat ise sıfattan önce “more” kullanılır.

Şimdi cümle içerisinde kullanalım:

Linda is taller than Carla. (Linda Carladan daha uzundur.)

The city is more relaxing than the village. (Şehir köyden daha rahattır.)

People are busier in big cities than in towns.  (İnsanlar büyük şehirlerde kasabalardan daha meşgul.)

Big cities are more expensive than towns. (Büyük şehirler kasabalardan daha pahalıdır.)

Towns are cheaper than big cities. (Kasabalar büyük şehirlerde daha ucuzdur.)

The streets are noisier in big cities. (Büyük şehirlerde sokaklar daha gürültülü)

Downtown is busier on Mondays. Şehir merkezi pazartesileri daha yoğundur.

A skyscraper is higher than a school building. Bir gökdelen bir okul binasından daha yüksektir.

 Konya is larger than Burdur. Konya Burdur’dan daha geniştir / büyüktür.

 Cities are more crowded and noisier.  Şehirler daha kalabalık ve gürültülüdür.

City life is better than village life.  Şehir hayatı köy hayatından daha iyidir.

There is nothing to do in a village.  Bir köyde yapılacak hiçbir şey yok.

The street is more crowded than the park.  Sokak parktan daha kalabalık.

My uncle is younger than my father. Amcam babamdan daha genç.

Bunun dışında bazı kurallarımız daha var.

@Eğer sıfatın sonu “-e” ile bitiyorsa karşılaştırma yaparken sadece “-r” getirilir.

Brave    braver  /    large     larger

@ Eğer sıfatın sonu “-y” ile biterse “-y” harfi kalkar ve “-ier” getirilir.

Busy  busier    / Easy   easier

@ Sıfatın sonu sessiz+sesli+sessiz harf ile bitiyorsa ve son harfi (w,x,y) değilse son harf tekrar edilir ve “-er” eki getirilir.

Big  bigger  /  fat  fatter

Hiçbir kurala uymayan düzensiz sıfatlar

Good: better than

Bad  : worse than

Little :           less than

Many, much:  more than

Far: farther further than

Soru cümlesi kurarken aşağıdaki gibi kurarız:

Which one is healthier cola or ayran? (Hangisi sağlıklı kola mı ayran  mı?)

I think ayran is healthier than cola. (Bence ayran daha sağlıklı)

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz:

1. Teresa is ______________ ( tall ) than Rebecca. 2. Paris is ______________ ( beautiful ) than Warsow. 3. Olives are ______________ ( healthy ) than hamburgers. 4. Kylie is ______________ ( young ) than Juliet. 5. Tony is ______________ ( fat ) than Alex. 6. Flower Street is ______________ ( crowded ) than King Street. 7. A plane is ______________ ( fast ) than a car. 8. A dolphin is ______________ ( heavy ) than a chicken.

Present Continuous Tense

Bu ünitede Şimdiki Zamanı yani Present Continuous Tense kullanımını öğreneceğiz. İngilizcede şimdiki zaman kullanımı oldukça kolaydır. Bilmemiz gerekenleri aşağıda açıklıyorum.

The children are playing at the moment. (Çocuklar şu anda oynuyor.)

Şu anda devam eden ve bitmemiş bir eylemi tanımlamak için şimdiki zamanı kullanıyoruz.

– He is working at the moment. ( Şu anda çalışıyor.)

Aşağıdaki tabloda şimdiki zaman ile olumlu,olumsuz ve soru cümleleri cümle kuruluşları verilmiştir. Dikkatlice inceleyiniz.

Affirmative (Olumlu Cümle)Negative (Olumsuz Cümle)Question (Soru Cümlesi)
I am workingI am not workingAm I working?
You are workingYou aren’t workingAre you working?
He is workingHe isn’t workingIs he working?
She is workingShe isn’t workingIs she working?
It is workingIt is not workingIs it working?
We are workingWe are not workingAre we working?
They are workingThey aren’t workingAre they working?

NOT: yukarıdaki örneklerden anlaşıldığı üzere öznelerden sonra “am-is-are” yardımcı fiilleri gelmekte ve fiile “-ing” takısı eklenmektedir. “-ing” takısı cümleye -iyor” anlamı kazandırır. Soru cümlelerinde “am is are” cümle başında kullanılır. Olumlu,olumsuz ve soru cümlelerinde her zaman fiile -ing takısı getirilmelidir. Aşağıda örnekleri inceleyiniz siz de benzer örnekler kurunuz

İngilizcede Şimdiki Zaman ile ilgili cümle kurarken kullanılan bazı zaman zarfları aşağıdadır.

TIME EXPRESSIONS (Zaman zarfları)

Now at present                  Şimdi,şu anda at the moment   today               Bugün this week         Bu hafta this month       Bu ay     

The dog is playing with the ball now    (Köpek şu anda topla oynuyor)

It is barking   (o , Havlıyor)

Look! The dog is running in the garden at the moment

. (Bak! Köpek şimdi bahçede koşuyor.)

He is examining the horse.  (o, Atı inceliyor.)

The puppies are playing at present  (Yavrular şu anda oynuyor)

Şimdiki zaman ile soru cevap cümlelerini inceleyiniz. Soru cümlelerinde Wh- ile başlayan bir kelime varsa cümle başında kullanılır.

Who is coming to the animal shelter? (Hayvan barınağına kimler geliyor? )

Larry is coming to the shelter. (Larry sığınağa geliyor. )

Are they looking at the animals?  (Onlar Hayvanlara mı bakıyorlar? )

Yes they are looking at the animals. (Evet hayvanlara bakıyorlar. )

Which animal is Carol feeding? (Carol hangi hayvanı besliyor?)

She is feeding the chickens. (O tavukları besliyor.)

.

6. SINIF 3. ÜNİTE DOWNTOWN KONU ÖZETİ İNDİR admin
6. SINIF 3. ÜNİTE DOWNTOWN DERS NOTLARI ...
Dosya Boyutu119 KB
İndirilme Sayısı1 times
Son GüncellemeEylül 3, 2021
Download

You may also like...

Bir cevap yazın