7. Sınıf Kaaynaklar

7. SINIF 1. ÜNİTE APPEARANCE AND PERSONALITY KONU ÖZETİ

UNIT 1 PHYSICAL APPEARANCE AND PERSONALITY

7. SINIF 1. ÜNİTE APPEARANCE AND PERSONALITY KONU ÖZETİ pdf indir İBRAHİM HOCA
7. SINIF 1. ÜNİTE APPEARANCE AND PERSONALITY KONU ÖZETİ pdf indir ...
Dosya Boyutu119 KB
İndirilme Sayısı35 times
Son GüncellemeHaziran 26, 2022
Download

Bu ünitede dış görünüş ve kişiklik özellikleri üzerinde duracağız, aynı zamanda “Ali nasıl biri?” gibi sorular sorup cevap vermeyi de öğreneceğiz. Aşağıdaki soruları inceleyiniz.

DIŞ GÖRÜNÜŞ SORMA SÖYLEME

 • What do you look like? (Dış görünüşün nasıl?
 • What does he / she look like? (Onun dış görünüşü nasıl? )

Bu sorular dış görünüşle ilgili bilgi istendiğinde sorulur ve iki farklı şekilde cevap verilir.

I am He is tall / short / overweight / slim / young / handsome.

(Yaş, kilo, boy detaylarını verirken am-is-are yapısı kullanılır.)

I have got He has got long fair hair / big round hazel eyes / freckles / beard.

(Saç, gözler ve diğer sahip olunan özelliklerden bahsederken ise have / has got yapısı kullanılır.)

I am She is tall with straight hair and green eyes.

(Tüm özellikleri tek bir cümlede aktarmak için ise “with” bağlacı kullanılır.)

 • He / She is beautiful. He / She has got blue eyes.  (O güzeldir. Mavi gözleri vardır.)
 • She is beautiful with blue eyes. (O güzel ve mavi gözlüdür.)
 • He / She is cute with curly hair and green eyes.
 • (O kıvırcık saçları ve yeşil gözleriyle sevimli biridir.)
 • He / She is cute with curly hair and green eyes.
 • (O kıvırcık saçları ve yeşil gözleriyle sevimli biridir.)

KİŞİLİK (PERSONALITY) SORMA SÖLEME

 • What are you like? (Sen nasıl birisisin?)
 • What is he / she like? (O nasıl biridir?)

Bu sorular insanların kişilik özellikleri öğrenilmek istenirse sorulur ve cevaplarda am-is-are yapıları kullanılır. Dış görünüşü ve kişilik özelliklerini soran soru kalıpları yapısal olarak birbirine benzediği için çok karıştırılır. Sınavlarda sıklıkla bu iki soru arasındaki fark sorgulanır. Neyi sevip sevmediğimizi belirten aşağıdaki sorular, içinde “like” olduğu için test ve denemelerde oldukça fazla karıştırılır.

What do you like? – What does he / she like? Ne sevdiğimiz sormak için kullanılır ve bu konuyla ilgili değildir.

 • Kişilik özelikleri ya da karakter detaylarını verirken am-is-are yapısı kullanılır.
 • I am – He is honest / punctual / talkative.

He is generous because she likes spending money.

(O cömerttir, çünkü para harcamayı sever.)

He is honest and helpful because he always tells the truth and helps everybody.

(O dürüst ve yardımseverdir, çünkü her zaman doğruyu söyler ve herkese yardım eder.)

She is selfish because she doesn’t care about other people’s thoughts and feelings.

(O bencildir, çünkü diğer insanlarin düşüncelerini ve duygularını önemsemez.)

He’s cheerful and outgoing, but he’s a bit stubborn.

(O neşeli ve sosyaldir fakat biraz İnatçıdır.)

She is thoughtful and creative, but she’s sometimes nervous.

(O, düşünceli ve yaratıcıdır, fakat bazen asabidir.)

MAKING COMPARISONS

Sıfatlar bir ismi, yeri, nesneyi veya fikri tanımlayan ve tarif eden kelimelerdir. Sıfatlar isimlerden önce gelen kelimelerdir.

tall boy – athletic girl honest student – punctual teacher – easygoing friend

Comparative Adjectives, karşılaştırma sıfatlarıdır. Örneğin, “daha büyük, daha ince, daha pahalı, daha güçlü” gibi sıfatlar ile iki nesneyi birbiri ile kıyaslarız. Kıyaslama yaparken olumlu ya da olumsuz cümleler kurabiliriz.

 • Sally is heavier than Max but she is more generous than Jason.
 • Jason is less generous than Sally.
 • Max is lighter than Sally.

Comperative ile cümle kurarken kullandığımız sıfatın tek heceli mi yoksa çok heceli mi olduğuna dikkat etmeliyiz. Çünkü kullandığımız sıfat tek heceli ise farklı, sıfatımız çok heceliyse farklı şekilde kullanılır. Aşağıdaki kuralları inceleyiniz.

 • A. Sıfatın “-er” eki alması için tek heceli olması gerekir.

young ->  younger / short -> shorter / smart -> smarter

 • “-e” ile biterse

Sadece “-r” alarak Comparative Adjective olabilir: large -> larger / brave -> braver

 • “-y” ile biterse

“-y” harfi kalkar ve yerine “-ier” eki getirilir: busy -> busier – easy -> easier

 • (sessiz+sesli+sessiz) harfler ile bitiyorsa ve son harf (w, x, y) değilse

Son harf tekrar edilir ve “-er” eki getirilir: big -> bigger / fat -> fatter

Önüne “more” alarak Comparative Adjective olabilir: forgetful -> more forgetful / thoughtful -> more thoughtful

good -> better / bad -> worse / little -> less / many, much -> more / far -> farther, further

 • I think Ayşe is more beautiful than Liz.
 • Our French teacher is more punctual than other teachers. He is never late for classes.
 • Metehan is smarter than many people.
 • I think I am fatter than my brother.
 • Ertuğrul is more hardworking than the other students. She always gets better marks.
 • Murat’s grandmother is more easygoing than his mother.

I am less stubborn than my best friend. He never changes his mind, but I often pay attention to others.

Bazı sıfatlan iki şekilde de kullanabiliriz.

polite -> politer/more polite (kibar) -> (daha kibar)

friendly -> frlendller/more friendly (arkadaş canlısı) -> (daha arkadaş canlısı)

Kişileri, nesneleri ya da yerleri karşılaştınrken “comparative” haldeki sıfattan sonra “than” kelimesini kullanırız.

Mike is younger than Alex. (Mark Alex’den daha gençtir.)

Laura Is more beautiful than Sally. (Laura Sally’den daha güzeldir.)

Barcelona Is better than Chelsea. (Barcelona Chelsea’den daha iyidir.)

Kişileri, nesneleri ya da yerleri karşılaştırarak açıklama yapıp, sebep söyleyebiliriz.

George and Michael are twin brothers. Michael always meets his friends because he Is more outgoing than George. (Michael her zaman arkadaşlarıyla buluşur, çünkü o George’dan daha dışa dönüktür.)

Bir cevap yazın