7. Sınıf Kaaynaklar

7. SINIF 2. ÜNİTE SPORTS KONU ÖZETİ

7. SINIF 2. ÜNİTE SPORTS KONU ÖZETİ

a. What are your daily activities? (Senin günlük aktivitelerin nelerdir?)

b. How often do you do a sport? (Sen ne sıklıkla spor yaparsın?)

Bu ünitede İnglizcede geniş zamanlı cümleler kurmayı öğreneceğiz.

Geçen yıldan aklımızda kalan bilgileri tekrar hatırlayalım;

Geniş zamanlı cümlelerde Soru cümlesi kurarken  çoğul öznelerle(I-you-we-they)“DO”, tekil öznelerle (he-she-it)DOES” kullanılır.

Do you wake up early? (sen erken kalkar mısın?)

Does she go on a diet? (O diyet yapar mı?)

Boşluklara “Do” ya da “Does” getiriniz

…….they join sports activity?  ………..he watch a match?

Geniş zamanlı cümlelerde olumlu cümle:

Do you wake up early?

Yes I get up early. (Evet erken kalkarım.)

Does she go on a diet?

Yes she gets up early. (evet o erken kalkar.)

(Sadece olumlu cümlelerde tekil öznelerde fiile –s,-es,-ies takısı getirildiğini hatırlayalım.)

Geniş zamanlı cümlelerde olumsuz cümle

Do you wake up early?

No I don’t get up early. (hayır erken kalkmam.)

Does she go on a diet?

No she doesn’t get up early. (hayır o erken kalkmaz)

Bir şeyi nekadar sıklıkla yaptığınızı belirtirken “How often” yapısı kullanılır.

How often do you go jogging?

I go jogging twice a week.

Önemli bilgi:

“have ve has” sahip olmak fiilleri, geniş zamanda kullanılırken dikkat edilmesi gerekir.

What does she have in her bag? (Çantasında ne var?)

She has books in her bag. (Çantasında kitap var.)

Bu durum sadece “he she ve it “ özneleri için geçerlidir.

İNGİLİZCEDE PLAY- GO- DO KULLANIMI

Sportif aktiviteler ile play –go ve do kullanılır

PLAY : bu fiili takım sporlari ile içerisinde rekabet olan spolarla kullanırız. Ör: play football play basketball gibi

GO: bu fiili sonu –ing ile biten “hiking” gibi sporlar ile kullanılır.  Ör: I go hiking

DO: bu fiili bireysel sporlardan içerisinde top olmayan dinlenme aktiviteleri de olabilir yoga gibi bu durumlarda kullanılır. Ör: I do karate I do puzzle gibi

Bir cevap yazın