7. Sınıf Kaaynaklar

7. SINIF 7. ÜNİTE DREAMS MEB YAYIN KONU ÖZETİ

SIMPLE FUTURE TENSE (GELECEK ZAMAN)

1. Konuşma anında gelecek ile ilgili verilen karar için kullanılır.

A: Your sister is calling. (Kızkardeşin arıyor.)

B: OK. I will answer it. (Tamam, ben bakacağım.)

2. Gelecekteki olaylar hakkında tahminde bulunurken kullanılır.

I think I will win the race. (Sanırım yarışı kazanacağım.)

3. Hayallerden bahsederken kullanılır.

I will be a doctor some day. (Bir gün doktor olacağım.)

Positive Form (+)

• Yardımcı fiili “will” (-ecek, -acak) dir.

• I/You/We/They/He/She/It + will + verb..

I will go to hospital tomorrow. (Yarın hastaneye gideceğim.)

She will come with me. (O benimle gelecek.)

They will play in the garden. (Onlar bahçede oynayacaklar.)

Time Expressions (Zaman İfadeleri)

tomorrow (yarın) – later (sonra) – three days later (üç gün sonra)

next (gelecek) – next week (gelecek hafta) – next year (gelecek yıl)

Important Expressions (Önemli İfadeler)

– I believe I will graduate from the university. (Üniversiteden mezun olacağıma inanıyorum.)

– I will probably travel around the world. (Muhtemelen dünyayı dolaşacağım.)

– I guess I will pass the exam. (Sınavı geçeceğimi tahmin ediyorum.)

– Maybe, I will have a pet. (Belki evcil hayvan sahiplenirim.)

Negative Form (-)

• I/You/We/They/He/She/It + will + not + verb

• will not = won’t

– I will not/won’t go to school tomorrow. (Yarın okula gitmeyeceğim.)

– He will not help me. (O bana yardım etmeyecek.)

– We won’t be at home two days later. (İki gün sonra evde olmayacağız.)

Question Form (?)

Will + I/ You/We/They/He/She/It + verb .. ?

A: Will you join my party tomorrow?

(Yarın partime katılacak mısın?)

B: Yes, I will. (Evet, katılacağım.)

 No, I won’t. (Hayır, katılmayacağım.)

A: Will they get a prize?

(Ödül alacaklar mı?)

B: Yes, they will.

(Evet, alacaklar.)

WH Questions

What                   I

Where                 you

When + will +    we + verb(fill) ..

Which                  they

Who                     he

How                     she

                              it

When will you come home?

(Eve ne zaman geleceksin?)

Bir cevap yazın