8. SINIF 1. UNITE FRIENDSHIP KONU ANLATIMI


UNIT 1
We are going to learn, accepting and refusing., apologizing. giving explanations/ reasons. making simple inquires. Bu ünitenin konu özetini PDF şeklinde indirebilirsiniz.

MAKING AN INVITATION /MAKING SUGGESTION (DAVET VE ÖNERİ CÜMLELERİ)

WOULD LIKE:

Bu ifade İngilizcede resmi ve nezaket gösteren konuşmalarda kullanılır. Anlamı cümlede kulanıldığı şekilde ricada bulunmak, birini biryere davet etmek, ya da teklif cümlelerinde kullanılır. Diğer yardımcı fiiller gibi “would like” ifadesi de kısaltılabilir. Kısaltılmış şekli ‘d like şeklindedir.

I’d like a glass of orange juice please.

Cümle kurarken “would like ” yapısından sonra bir fiil ya da isim gelebilir. Eğer bir fiil kullanılıyorsa fiilimiz yalın kullanılır ve fiilden önce “to” kullanılır örnekleri inceleyelim.

I’d like to make a sadwich.( Ben bir sandviç yapmak istiyorum. )

I’d like a sandwich. (Ben bir sandwich istiyorum.)

They would like to watch animation movie. (Onlar animasyon filmi izlemek ister.)

Birine öneri ya da teklif sunarken yani soru cümleleri aşağıdaki gibidir.

Would you like to visit the museum with us? (Bizimle müzeyi ziyaret etmek ister misin?)

Yapılan bir öneriyi kabul ya da reddederken:

Would you like to  play football with us next weekend? (Önümüzdeki hafta sonu bizimle futbol oynamak ister misin?)

    a. Yes, thanks. I’d like to.

b. No, I’m sorry. I’d like to, but I can’t.

Aşağıdaki sorulara cevap veriniz.

1.Would you like to drink a cup of tea now?

……………………………………………………………………………

2.Would you like to get a good  job?

……………………………………………………………………………

   3.Would you like to travel all around the world?

……………………………………………………………………………

   4.Would you  like to go to the cinema  with me?

……………………………………………………………………………

   5.Would you like to have  a new Mercedes?

……………………………………………………………………………

SUGGESTIONS

LET’S

‘Let’s….’ yapısı önerilerde kullanılır. Bu yapıdan sonra fiilin 1. hali yazılır. Türkçeye “hadi” olarak çevrilir.

A: Let’s  go to  the cinema this evening. (Bu akşam sinemaya gidelim.)

B: No, let’s not go to the cinema. Let’s  go to the theatre. (Hayır, sinemaya gitmeyelim. Tiyatroya gidelim.)

Suggestion: Shall we watch TV? (TV izleyelim mi?)

                            Yes, let’s.

SHALL I/WE . . . . . ?

‘Shall’ yapısı önerilerde kullanılır, ‘I ve we’ özneleriyle birlikte kullanılır. Shall soru cümlesi kurarken kullanılır ve peşinden gelen fiil yalın olarak kullanılır.

Shall we play basketball? (Basketbol oynayalım mı?)
Shall we go toMersin for holiday? (Tatil için Mersin’e gidelim mi?)

HOW ABOUT……..WHAT ABOUT……..

‘ne dersin?’ anlamına gelir
Bu yapıları önerilerde bulunurken kullanırız. Bu yapılardan sonra gelen fiile –ing takısı getirilir.

What about playing football ? (Futbol oynamaya ne dersiniz/dersin?)
How about walking to park today? (Parka yürüyerek gitmeye ne dersin?)

WHY DON’T YOU………….?


Bu yapı tavsiyelerde kullanılır.Bu yapıdan sonra fiilin 1. hali gelir.

Examples: Why don’t you join a team. (Neden bir takıma katılmıyorsun?)
Why don’t you go to the doctor? (Neden doktora gitmiyorsun?)

Accepting suggestions (önerileri kabul etme)

➢ That’s a good idea. (İyi fikir)
➢ I can’t refuse your invitation/offer. (Davetini/teklifini reddedemem.)
➢ I’d be very happy to. (Çok mutlu olurum.)
➢ That sounds like fun. (Kulağa eğlenceli geliyor.)
➢ OK. It’s fine with me. (Tamam. Bana uyar.)
➢ Awesome! (Harika!)
➢ Sure. What time is it?(Tabi ki. Ne zaman?)
➢ Of course. Where is it? (Tabi ki. Nerede?)
➢ Why not? That would be very nice. (Neden olmasın?Bu çok iyi olur.)
➢ OK/ All right (Tamam/Peki)
➢ That sounds great! (Kulağa harika geliyor.)
➢ Sure=Of course (Tabi ki)
➢ Yes, sure.Thanks for inviting me. (Evet, tabi ki. Beni davet ettiğin için teşekkürler.)
➢ Yes, I’d like to/ I’d love to ( Evet, çok isterim.)
➢ That would be great! (Harika olur.)
➢ Sure.I’ll definitely be there. (Tabiki,kesinlikle orda olacam.)

Refusing suggestions (önerileri reddetme)
➢ Sounds good but I can’t. (Kulağa hoş geliyor ama yapamam.)
➢ I’m awfully/terribly sorry Korkunç şekilde üzgünüm ama Başka planlarım var.)
➢ Unfortunately, I can’t….(Ne yazık ki…..yapamam)
➢ Thanks for asking, but I’m afraid I’m can’t (Sorduğun için teşekkürler, fakat korkarım gelemem.)
➢ It is not possible. Sorry.(Mümkün değil. Üzgünüm)
➢ I am sorry but I don’t think I can (Üzgünüm ama gelebileceğimi sanmıyorum.)
➢ I am afraid I can’t accept your invitation. (Korkarım ki teklifini kabul edemeyeceğim)
➢ No, thanks! (Hayır, teşekkürler.)
➢ I’m sorry but I can’t (Üzgünüm ama yapamam.)
➢ I’d love to, but I can’t. (İsterdim, ama gelemem)
➢ I’m afraid I can’t. (Korkarım yapamam.)
➢ I can’t accept your invitation/offer. (davetini/teklifini kabul edemem.)


Making an excuse / Giving a reason
➢ I am so busy on that day. (O gün çok meşgulüm.)
➢ I am sorry I can’t because I must go home early. (Eve erken gitmeliyim.)
➢ I’d love to come with you, but I can’t because I must study form y exams. (Sizinle gelmek isterdim ama gelemem çünkü sınavlarıma çalışmak zorundayım.)
➢ I am afraid I can’t. We will visit our grandparents. (Üzgünüm gelemem. Büyük ailemizi ziyaret edeceğiz.)

Personal Traits (Kişisel özellikler)


We use “adjectives of personality” to describe a person’s character.
(Bir kişinin karakterinden bahsederken “kişilik özellikleriyle ilgili sıfatları” kullanırız.)
• A good friend is reliable (İyi bir arkadaş güvenilirdir.)
• A bad friend is jealous. (Kötü bir arkadaş kıskançtır.)
We use “because” to combine sentences when there is a reason result relationship between them.
(Arasında sebep sonuç ilişkisi olan cümleleri birleştirmek için “because” kullanırız.)
• To me, a good friend is a helpful person because I hate self-centered and selfish people. (Bana göre, iyi bir arkadaş yardımsever bir kişidir çünkü ben, hep kendini düşünen bencil insanlardan nefret ederim.)
We use “but” to combine opposite sentences.
(Zıt cümleleri birleştirmek için “but” kullanırız.)
• Paul is a good friend, but he’s sometimes aggressive (Paul iyi bir arkadaştır, ama bazen saldırgandır.)
We use “If’ to combine two sentences. “If clause” means that something will happen on a specific condition. (“Eğer Cümlesi” bir şeyin belirli bir şart yerine gelirse olacağını ifade eder, iki cümleyi birleştirmek için “If” kullanırız.)
• If you are my buddy, I’ll count on you forever. (Eğer sen benim kankamsan. sana sonsuza kadar güveneceğim.)


8. SINIF 1. ÜNİTE FRIENDSHIP KONU ÖZETİ PDF İNDİR

8. SINIF 1. ÜNİTE FRIENDSHIP KONU ÖZETİ İNDİR admin
8. SINIF 1. ÜNİTE FRIENDSHIP KONU ÖZETİ İNDİRMEK İÇİN "DOWNLOAD" BUTONUNA TIKLAYINIZ ...
Dosya Boyutu0.00 KB
İndirilme Sayısı0 times
Son GüncellemeNisan 28, 2021
Download

You may also like...

Bir cevap yazın