8. SINIF 6. ÜNİTE ADVENTURES KONU ANLATIMI

MASTERMIND UPSWING KONU ACIKLAMASI

Unıt 6 ADVENTURES KONU ANLATIMI

Bu ünitede iki şey arasında karşılaştırma “comparatives” ve bir grup içinde karşılaştırma olan “superlatives”, bir konuda tercih yaparken “prefer”  konularını öğreneceğiz.

Comperatives: Sıfatlarda karşılaştırma

İki canlı ya da cansız nesne arasında karşılaştırma yaparken sıfatların “comparatives(karşılaştırma)” halleri kullanılır. Karşılaştırma yaparken sıfatların “tek heceli” ya da “çok heceli” olduğuna dikkat etmemiz gerekir.

Tek heceli sıfatlar comparative yapılırken sonlarına -er takısı getirilir.

Cold = colder    large = larger    long = longer

Tabiki sıfatlara -er eklenirken bazı ses olayları da yaşanabilir.

Big_= bigger  ünsüz türemiş

Large = larger  sonu “e” ile biten sıfatlara sadece “r” getirilir.

Lazy = lazier sonu bir ünsüz ve “y” ile biten sıfatlarda “y” harfi düşer ve “-ier” takısı getirilir.

Çok heceli bir sıfat ise sıfatı more……..than arasına alırız.

Dangerous   =  more dangerous than                     handsome    more handsome than   

beautiful –> more beautiful

Çok heceli sıfatlarla kurulan örnekleri inceleyiniz:

I think being a coal miner is more challenging than being a stuntman

Bence kömür madencisi olmak dublör olmaktan daha zor.

I think bungee-jumping is more dangerous and challenging than canoeing.

bence Bungee-jumping kanodan daha tehlikeli ve zorlu.

 I think extreme sports are more exciting than indoor sports.

Ekstrem sporların kapalı alan sporlarından daha heyecan verici olduğunu düşünüyorum.

Tek heceli sıfatlarla kurulan örnekleri inceleyiniz:

Wind surfing is harder than caving.

Rüzgar sörfü mağaracılıktan daha zordur.

Mount Ağrı is higher than mount Erciyes.

Ağrı dağı Erciyes dağından daha yüksektir.

Aşağıdaki listede yukarıda yazdığım kurallara uymayan bazı sıfatlar var. Bu sıfatları bu şekilde öğreniniz.

Düzensiz SıfatlarComparative
badworse
farfarther/further
goodbetter
littleless
manymore
muchmore

Superlatives (İngilizcede en üstünlük derecesi)

En üstünlük derecesi sıfatlar ya da zarflarda kullanılabilir. Comparative yapısında olduğu gibi, superlative yapısında da kulandığımız sıfatın ya da zarfın hece sayısına bakıp cümle kurmalıyız.

Tek heceli sıfatlar superlative yapılırken sonlarına -est takısı getirilir.

Tesla is the fastest car in the World. Tesla dünyadaki en hızlı arabadır.

Scuda diving is my biggest dream. Tüplü dalış benim en büyük rüyamdır.

Çok heceli sıfatın başına  the most getirilir.

Watching their show is one of the most fascinating experience.

Gösterilerini izlemek en etkileyici deneyimlerden biridir.

It was one of the most adventurous experience in that century

O yüzyılın en maceralı deneyimlerinden biriydi.

What’s the most important scientific achievement for you?

Sizin için en önemli bilimsel başarı nedir?

I think the discovery of water on Mars is the most important one.

Mars’ta suyun keşfi en önemli biridir düşünüyorum.

I think the invention of tyre is the most important scientific achievement

Bence lastiğin icadı en önemli bilimsel başarıdır

Kurala uymayan sıfatlar aşağıda belirtilmiştir.

good (iyi) – the best (en iyi)
bad (kötü) – the worst (en kötü)
little (az) – the least (en az)
far (uzak) – the farthest/furthest (en uzak)

PREFER // WOULD RATHER

Bu iki yapı tercih etmek anlamında kullanılır. Kullanımlarındaki farklara dikkat edelim.

What do you prefer doing on summer holidays?  

Yaz tatillerinde ne yapmayı tercih edersiniz?

– I would rather go rafting than canoeing because it is easier.

 – Kano yapmaktansa rafting yapmayı tercih ederim çünkü daha kolay.

– I prefer rafting to kayaking because it is more entertaining.

– Raftingi kanoya tercih ediyorum çünkü daha eğlenceli.

Her iki yapıdan sonra fiil de gelebilir isim de gelebilir.

Preferden sonra fiil gelirse -ing takısı eklenir. Would rather dan sonra fiil gelirse fiil yalın kullanılır.

Prefer ile iki şey arasında tercih belirtirken arada “to “ kullanılır.

Would rather ile iki şey arasında tercih belirtirken arada “than “ kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

I prefer paragliding to scuba diving on my summer holidays.

Yaz tatillerimde yamaç paraşütünü tüplü dalışa tercih ederim.

prefer watching movie to watching tv series.

(Ben film izlemeyi dizi izlemeye tercih ederim.)

I would rather watch movie than watch tv series.

 (Ben film izlemeyi dizi izlemeye tercih ederim.)

Nick : Which extreme sports do you prefer? Motor-racing or skateboarding?

Nick: Hangi ekstrem sporları tercih edersiniz? Motor yarışı mı yoksa kaykay mı?

Eylül : I prefer skateboarding. Eylül: Kaykay yapmayı tercih ederim.

I would rather go scuba diving on my summer holidays

Yaz tatillerimde tüplü dalış yapmayı tercih ederim

21 / 100

You may also like...

Bir cevap yazın