8. SINIF 8. ÜNİTE CHORES KONU ÖZETİ

PART 1        – Expressing Likes and Dislikes / Expressing Responsibilities (Sevdiklerini ve sevmediklerini açıklamak) (Sorumlulukları açıklamak)

8. ünite CHORES konu özetini PDF şeklinde indirebilirsiniz.

When we express likes and dislikes, we can use sentences with “when”. (Sevdiklerimizi ve sevmediklerimizi açıklamak için ‘when” ile bağlanan cümleler kullanabiliriz.)

• I like it when my parents give me some pocket money.

(Annemle babamın bana harçlık vermesini severim.)

• I don’t like it when my mom asks too many questions.

(Annemin bana çok fazla sonu sormasını sevmem.)

What do you like doing as a chore, William? (Ev işi olarak ne yapmaktan hoşlanırsın William?)

I like doing laundry and dusting the furnitures. (Çamaşır yıkamayı ve mobilyaların tozunu almayı seviyorum.)

Expressing responsibilities(Sorumluluklardan bahsetmek)

I’m responsible for cooking dinner. (Akşam yemeğini pişirmekten sorumluyum.)

S/he is in charge of taking out the garbage. . (Çöpü çıkarmaktan sorumlu.)

 Don’t you think it is necessary for you to tidy up your room? (Odanı temizlemen gerekmiyor mu?)

It is necessary to set the table. (Masayı kurman gerekli.)

Are you in charge of taking care of your little sister? Sen kardeşine bakmakla sorumlu musun?

NOT: responsible for ve incharge of kelimelerinden sonra gelen fiile -ing takısı eklenir.

It is time to do the laundry.(Çamaşırları yıkamanın zamanı.)

What chores are you responsible for at home? (Evde hangi ev işlerinden sen sorumlusun?)

I’m in charge of setting the table and loading the dishwasher. (Ben masayı hazırlamaktan ve bulaşık makinesini doldurmaktan sorumluyum.)

What are your responsibilities at home? (Evdeki sorumluluklarınız nelerdir?)

I’m in charge of making my bed, emptying the dishwasher and setting the table.

( Yatağımı yapmaktan, bulaşık makinesini boşaltmaktan ve masayı kurmaktan ben sorumluyum.)

What are your duties at school? Okuldaki görevleriniz nelerdir?

I have to arrive at school on time, work hard and do my best.  (Okula zamanında gelmeli, çok çalışmalı ve elimden gelenin en iyisini yapmalıyım.)

PART 2     – Expressing Obligations (Zorunlulukları açıklamak)

When we express obligation and duty, we use “must/mustn’t” (Zorunluluklarımızı ve görevlerimizi açıklarken “must/mustn’t” kullanırız.)

• Jason must pay the bills today. (Jason faturaları bugün ödemeli.)

• Jack mustn’t leave his desk untidy. (Jack sırasını dağınık bırakmamalı.)

•Must Paul mop the floor? (Paul yerleri paspas yapmalı mı?)

When we express obligation and necessity, we use “have to / has to”. When we express the lack of obli­gation and necessity, we use “don’t have to I doesn’t have to”. (Zorunluluktan ve gereklilikleri açıklarken “have to / has to” kullanırız. Bir şeyi yapmanın zorunlu veya gerekli olmadığını ifade ederken don’t have to / doesn’t have to” kullanırız.)

Do you have to help your parents in housework? Ailene ev işlerinde yardım etmek zorunda mısın?

—Well, I must help my parents to set the table. —Peki, masayı hazırlaması için aileme yardım etmeliyim.

—I must help my brother to do his homework. – Kardeşime ödevini yapması için yardım etmeliyim.

We must respect the elderly/ people/each other. Yaşlılara / insanlara / birbirimize saygı duymalıyız.

My brother has to respect my rights. Kardeşim haklarıma saygı duymalı.

Affirmative sentences (Olumlu cümle)

“We use ‘‘have to” with “I / You / We / They”.

• I have to pick up the kids from school.

“We use ‘‘has to” with “He / She / It”.

• She has to make the beds.

(“I / You / We /They” ile “have to” kullanırız.) (Ben çocukları okuldan almak zorundayım.) (“He / She I It” ile “has to” kullanırız.) (O yatakları yapmak zorunda.)

Negative sentences (Olumsuz cümle)

“We use “don’t have to” with “I/ You / We / They”.

• We don’t have to cook the meal.

“We use “doesn’t have to* with “He I She / It”.

• He doesn’t have to load the dishwasher.

(“I / You I We / They” ile “don’t have to” kullanırız.) (Biz yemek pişirmek zorunda değiliz.) (“He / She / It” ile “doesn’t have to” kullanırız.) (O bulaşık makinasını doldurmak zorunda değil.)

Questions (Soru cümlesi)

“We use “Do …. have to” with “I / You / We / They”. (“I / You / We / They” ile “Do … have to” kullanırız.)

• Do we have to take off our shoes?        (Ayakkabılarımızı çıkarmak zorunda mıyız?)

We use “Does …. have to” with “He / She / It”. (“He / She / It” ile “Does …. have to” kullanırız.)

• Does he have to wear slippers?     (O terlik giymek zorunda mı?)

> What chores do you have to do at home? (Sen evde hangi işleri yapmak zorundasın?)

I have to set the table and take out the garbage, but I don’t have to mow the lawn.

(Ben masayı hazırlamak ve çöpleri dışarı çıkarmak zorundayım ama çimleri biçmek zorunda değilim.)

Ali: Who must take out the garbage in your family, Arzu? (Ali: Ailenizde  çöpü kim atmalı Arzu?)

Arzu: My father and I must take out the garbage in my family. (Arzu: Babam ve ben ailemdeki çöpü çıkarmalıyız.)

8. ünite CHORES konu özeti PDF indir.

8. ÜNİTE CHORES KONU ÖZETİ PDF İNDİR admin
8. ÜNİTE CHORES KONU ÖZETİ PDF İNDİRMEK İÇİN "DOWNLOAD" BUTONUNA TIKLAYINIZ ...
Dosya Boyutu89KB
İndirilme Sayısı62 times
Son GüncellemeMayıs 2, 2021
Download

You may also like...

Bir cevap yazın