8. SINIF 9. ÜNİTE SCIENCE KELİME İNDİR

8. Sınıf 9. ünite MASTERMIND VE UPSWING KİTAPLARI SCIENCE kelimelerini aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

MASTERMIND KİTABI KAYNAKLARI

MEB yayıncılığın hazırlamış olduğu Mastermind kitabı kelimelerini indirmek için tıklayınız

9. ÜNİTE SCIENCE MEB MASTERMIND KELİMELERİ

Well knowniyi bilinen
Electrical EngineeringElektrik Mühendisliği
Mechanical EngineeringMakine Mühendisliği
MedicineTıp
rabies vaccinekuduz aşısı
laws of gravityyerçekimi kanunu
catgutcerrahi iplik
smallpox vaccinationçiçek aşısı
compassPusula
printing pressbaskı makinası
steam enginebuhar makinesi
tyretekerlek
versionversiyon
navigation systemsnavigasyon sistemleri
renownedünlü
biochemistbiyokimyacı
specialtyuzmanlık
DNA repairDNA onarımı
circadian clockVücut biyolojik saati
selectedseçilen
National Center for Science EducationUlusal Bilim Eğitimi Merkezi
Thanks toSayesinde
researchesaraştırmalar
Nobel PrizeNobel Ödülü
in Chemistrykimya alanında
co-founderkurucu ortak
Foundationkuruluş
promotedesteklemek
physics engineerfizik mühendisi
Junior FellowKıdemli
inventicat etmek
wearablegiyilebilir
heartkalp
chipyonga, çip
battery freepilsiz
succeededbaşarılı
developgeliştirmek
devicecihaz
diagnoseteşhis
skin cancerCilt kanseri
global media companyküresel medya şirketi
conductyönetmek
researchAraştırma
Institution of TechnologyTeknoloji Kurumu
aimamaç
featureözellik
scientific achievementsbilimsel başarılar
Happening CurrentlyŞu anda olan
nowadaysşu günlerde
experimentsDeney
Pay attentiondikkat etmek
test tubestest tüpleri
may..e bilmek
explodepatlamak
past centurygeçen yüzyıl
water screwburgu türbini
gravity of the mattermaddenin ağırlığı
exploringkeşif
solar gravitygüneş yerçekimi
announceduyurmak
speciesTürler
possiblemümkün
anotherbir diğeri
planetgezegen
improvegeliştirmek
common featureortak özellik
male erkek
make our lives easierhayatımızı kolaylaştırmak
pooryoksul
housemaidhizmetçi
continuouslydevamlı olarak
washedyıkamak
brokekırmak
valuabledeğerli
porcelainporselen
ThereforeBu nedenle
designtasarım
searcharama
well-equipped iyi donanımlı
awardödül
prizeödül
physical disabilitiesFiziksel engelli
userkullanıcı
conveyiletmek
thoughtsdüşünceler
translateÇevirmek
written textyazılmış metin
receiveteslim almak
patentpatent
medical purposetıbbi amaç
dissolveçözülmek
cataractkatarakt
nearlyneredeyse
painlesslyacısız
internationallyuluslararası
nationallyulusal olarak
cureÇare
diseasehastalık
DocumentaryBelgesel
competition yarışma
sight-disabled peoplegörme engelli insanlar
insertedtakılı
walking stickbaston
pharmacyeczane
government officesDevlet daireleri
portabletaşınabilir
wheel chairtekerlekli sandalye
paraplegicbelden aşağısı felçli
  mental capacity   zihinsel kapasite
headdressbaşlık
certain neuronesbelirli nöronlar
back and forthileri geri
withoutolmadan
stablesabit
swingssalıncaklar
sweet basiltatlı fesleğen
smellkoku
mosquitossivrisinek
observinggözlem
evaluatingdeğerlendirme
resultsSonuçlar
examininginceleme
cellshücreler
explainingaçıklama
cause and effectSebep ve sonuç
relationshipilişki
ground-breakingçığır açan
Theory of relativityGörecelilik teorisi
graduatedmezun
privateözel
stepadım
outdistancedmodası geçmiş
As a result ofSonucunda
EspeciallyÖzellikle
structuresyapılar
smallpoxÇiçek hastalığı
operatingişletmek
excavation areakazı alanı
consular officialkonsolosluk görevlisi
brilliantparlak
boundciltli
dependentbağımlı
honoraryfahri, onursal
belongs toait olmak

8. SINIF 9. ÜNİTE SCIENCE MASTERMIND KELİMELERİ İNDİR 8. SINIF 9. ÜNİTE SCIENCE MASTERMIND KELİMELERİ İNDİR admin
8. sınıf 9. ünite Science Mastermind kelimelerini "Download" yazan yerden indirebilirsiniz. ...
Dosya Boyutu0.00 KB
İndirilme Sayısı203 times
Son GüncellemeMart 29, 2021
Download

8. SINIF 9. ÜNİTE SCIENCE (MEB) MASTERMIND TEST 2 İNDİR 8. SINIF 9. ÜNİTE SCIENCE (MEB) MASTERMIND TEST 2 İNDİR admin
9. Ünite Upswing kitabı ile uyumlu kelime testleri indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. ...
Dosya Boyutu0.00 KB
İndirilme Sayısı79 times
Son GüncellemeMart 29, 2021
Download

8. SINIF 9. ÜNİTE SCIENCE (MEB) MASTERMIND TEST 1 İNDİR 8. SINIF 9. ÜNİTE SCIENCE (MEB) MASTERMIND TEST 1 İNDİR admin
9. Ünite Upswing kitabı ile uyumlu kelime testleri indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. ...
Dosya Boyutu0.00 KB
İndirilme Sayısı66 times
Son GüncellemeMart 29, 2021
Download


UPSWING KİTABI KAYNAKLARI

9. ÜNİTE SCIENCE TUTKU UPSWING KELİMELERİ

adult    yetişkin
advanced    gelişmiş
advantages    avantaj
alchemy    Simya, metalleri altına dönüştürmeyi araştıran bilim dalı
ALS    bir hastalık
amount    miktar
amounts    miktar
appearance    görünüm
articles    makale
as    olarak
Barcodes    barkod
belong to    ait olmak
bestselling    çok satan
binoculars    dürbün
bionic eyes    biyonik göz
birthplaces    doğumyeri
blind    kör
bravely    cesurca
canon    kanun
cause    neden olmak
cell    hücre
changes into    dönüşmek
chemistry    kimya
chimpanzees    şempanze
cloned    klonlanmış
common    Yaygın, ortak
completely    tamamen
condition    durum
conduct    yönetmek
container    kap
contributions    katkı sağlamak
cosmology    Evren bilimi
covers    kaplamak
creature    yaratık
currently    şimdiki
death    ölüm
debate    Tartışma
determination    azim kararlılık
diagnose    teşhis koymak
discover    keşfetmek
Discussion    tartışma
disease    hastalık
divide    bölünmek
durable    Dayanıklı, sağlam
encourage    cesaretlendirmek
Endeavor    Çaba, çalışma, gayret
equal    eşit
equations    Denklem, eşitlik
ethical    ahlaki
examining    muayene etmek
exist    var olmak
experiment    deney
for sale    satılık
Generating    oluşturmak
government officials    hükümet yetkilileri
gravity of the matter    maddenin ağırlığı
heart    kalp
heat    ısıtmak
hybrid    elektrikle çalışan
improve    ilerletmek
in order to    için
individual    birey
inform    bilgilendirmek
insert    Eklemek, İçine koymak
insulin    insülün
interestingly    ilginç bir şekilde
items    nesne eşya
kidney dialysis    Böbrek diyalizi
kill    öldürmek
layers    katman
lectures    ders
liquid    sıvı
lower cost    düşük ücret
managed to    e bilmek
medicine    tıp
medieval    Ortaçağ
melts    eritmek
Middle Ages    orta çağ
molds    Kalıp, Kalıba dökmek
occupation    meslek
operating    kullanmak
optimism    iyimserlik
ordinary    sıradan
particular    belirli
patience    sabır
patience    sabır
perhaps    belki
philosophy    Filozofi
Possible    olası mümkün
prevent    önlemek
produced    üretmek
products    ürün
products    ürün
protecting    korumak
prototypes    model, örnek
quantum gravity    kuantum yerçekimi
Quantum Theory    Kuantum teorisi
radiation    radyasyon
range    Çeşit
recognize    tanımak
religious    dini
remote control    uzaktan kumanda
research    araştırma
restore    kavuşturmak, yenilemek
retinas    retina
Scan    taramak
scientists    bilimadamı
self-confidence    kendine güven
shape    şekil
sheep    koyun
solar gravity    güneşin çekimi
spent    harcamak
statement    durum
stem cells    Kök hücre
still    hala
substance    madde
successfully    başarılı bir şekilde
surface    yüzey
Synthetic    sentetik, yapay
technician    teknisyen
theoretical physics    Teorik fizik
Theory of Relativity    İzafiyet teorisi
transforms    dönüştürmek
trust    güven
ultrasonic image    ultrason görüntüsü
unborn    doğmamış
until    e kadar
upon    üzerine
various    çeşitli
vision    görüş
weapons    silah
wide    Geniş
wrap    paketlemek

8. SINIF 9. ÜNİTE SCIENCE (TUTKU) UPSWING KELİMELERİ  İNDİR 8. SINIF 9. ÜNİTE SCIENCE (TUTKU) UPSWING KELİMELERİ İNDİR admin
8. SINIF 9. ÜNİTE SCIENCE (TUTKU) UPSWING KELİMELERİ İNDİR ...
Dosya Boyutu0.00 KB
İndirilme Sayısı58 times
Son GüncellemeMart 29, 2021
Download


8. SINIF 9. ÜNİTE SCIENCE (TUTKU) UPSWING TEST 1 İNDİR 8. SINIF 9. ÜNİTE SCIENCE (TUTKU) UPSWING TEST 1 İNDİR admin
9. Ünite Upswing kitabı ile uyumlu kelime testleri indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. ...
Dosya Boyutu0.00 KB
İndirilme Sayısı33 times
Son GüncellemeMart 29, 2021
Download

8. SINIF 9. ÜNİTE SCIENCE UPSWING TEST 2 8. SINIF 9. ÜNİTE SCIENCE UPSWING TEST 2 admin
9. Ünite Upswing kitabı ile uyumlu kelime testleri indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. ...
Dosya Boyutu0.00 KB
İndirilme Sayısı27 times
Son GüncellemeMart 29, 2021
Download

You may also like...

Bir cevap yazın