8. SINIF 9. ÜNİTE SCIENCE KONU ÖZETİ

PART 1 – Describing the Actions Happening Currently (Son zamanlarda olan aktiviteleri tarif etmek)

UNIT 9 SCIENCE KONU ÖZETİNİ PDF ŞEKLİNDE BİLGİSAYARINA İNDİREBİLİRSİNİZ

We use the “Present Continuous Tense’ to describe the actions happening currently. (Son zamanlarda olan aktiviteleri tarif etmek için “Şimdiki Zaman” kalıplarını kullanırız.)

•             Scientists are working on self-driving cars.

(Bilim insanları kendi kendine giden arabalar üzerinde çalışıyorlar.)

My brother and his friends are preparing a science project nowadays. They are doing some research in the library.

(Kardeşim ve arkadaşları bugünlerde bir bilim projesi hazırlıyorlar. Kütüphanede biraz araştırma yapıyorlar.)
What are you doing in these days/ currently? (Bu günlerde / şu anda ne yapıyorsun?)

  • Currently, I am doing experiments at the school lab. (Şu anda okul laboratuvarında deneyler yapıyorum.
  • Really? Pay attention to the lab safety because test tubes may explode. (Gerçekten mi? Laboratuvar güvenliğine dikkat edin çünkü test tüpleri patlar.)


Affirmative sentences (Olumlu cümle)

•             I am operating a new machine. (Ben yeni bir makinayı çalıştırıyorum.)

•             He is doing an experiment. (O bir deney yapıyor.)

•             You are noting down the results of the research. (Sen araştırmanın sonuçlarını not ediyorsun.)

Negative sentences (Olumsuz cümle)

•             I’m not operating a new machine. (Ben yeni bir makinayı çalıştırmıyorum.)

•             He isn’t doing an experiment. (O bir deney yapmıyor.)

•             You aren’t noting down the results of the research. (Sen araştırmanın sonuçlarını not etmiyorsun.)

Questions (Soru cümlesi)

•             Am I operating a new machine? (Ben yeni bir makinayı mı çalıştırıyorum?)

•             Is he doing an experiment? (O bir deney mi yapıyor?)

•             Are you noting down the results of the research? (Sen araştırmanın sonuçlarını mı not ediyorsun?)

We use the time expressions: “currently, nowadays and these days’ when we describe these actions.

(Son zamanlarda olan aktiviteleri tarif ederken kullandığımız zaman bildiren ifadeler şunlardır: ‘‘currently, nowadays and these days ‘.)

Doctors are examining the patient by using computed tomography currently.

(Doktorlar son zamanlarda tomografi kullanarak hastayı muayene ediyorlar.)

Scientists are developing a well-equipped 3D printing machine nowadays.

(Bilim adamları bugünlerde iyi donanımlı bir 3D baskı makinası geliştiriyorlar.)

Students are conducting some research at the lab these days.

(Öğrenciler bu günlerde laboratuvarda araştırma yürütüyorlar.)

PART 2 – Talking about Past Events (Geçmişteki olaylardan bahsetmek)

When we talk about the past events, we use the “Simple Past Tense”. (Geçmiş olaylardan bahsederken “Geçmiş Zaman” kullanırız.)

Affirmative sentences (Olumlu cümle)

•             They observed some scientific experiments. (Onlar bazı bilimsel deneyleri gözlemlediler.)

•             He modelled some past achievements. (O bazı eski başarıları model aldı.)

Scientific achievements of the past century changed the world. For example, Archimedes invented the water screw. Researchers found some new fossils, and now they are working on them in the labs. Newton discovered the gravity of the matter and now scientists are exploring the solar gravity.

(Geçen yüzyılın bilimsel başarıları dünyayı değiştirdi. Örneğin, Arşimet su vidasını icat etti. Araştırmacılar bazı yeni fosiller buldular ve şimdi laboratuvarlarda bunlar üzerinde çalışıyorlar. Newton maddenin yerçekimini keşfetti ve şimdi bilim adamları güneşin yerçekimini araştırıyorlar.)

Negative sentences (Olumsuz cümle)

•             They didn’t observe any scientific experiments. (Onlar hiç bilimsel deneyleri gözlemlemediler.)

•             He didn’t model any past experiments. (O hiç eski başarıları model almadı.)

Questions (Soru cümlesi)

•             Did they observe any scientific experiment? (Onlar hiç bilimsel deneyleri gözlemlediler mi?)

•             Did he model any past achievements? (O hiç eski başarıları model aldı mı?)

We can talk about a past event and a present event together. (Bir geçmiş olay ve bir sürmekte olan olayı birlikle anlatabiliriz.)

Newton discovered the gravity of the matter and now scientists are exploring the solar gravity.

(Newton maddenin ağırlığı olduğunu (yerçekimi) buldu ve şimdi bilim adamları güneşin yerçekimi kuvvetini inceliyor.)

What was the scientific action in the past you know? (Geçmişte bildiğin bilimsel çalışma nedir?)

Karl Benz designed the first car. So people travelled easily. (Karl Benz ilk otomobili tasarladı, böylece insanlar kolayca seyahat etti.)

Thomas Edison invented the electric bulb in 1879, so people changed their lifestyle.

(Thomas Edison 1879’da ampulü icat etti, böylece insanlar yaşam biçimlerini değiştirdi.)

Johannes Gutenberg developed the printing press, so many people reached books easily. (Johannes

Gutenberg matbaa makinasını geliştirdi, böylece birçok insan kitaba kolayca ulaştı.)

9. ünite Science konu özeti PDF indir

9. ünite SCIENCE KONU ÖZETİ İNDİR admin
9. ünite SCIENCE KONU ÖZETİ İNDİRMEK İÇİN "DOWNLOAD" BUTONUNA TIKLAYINIZ ...
Dosya Boyutu218
İndirilme Sayısı71 times
Son GüncellemeMayıs 2, 2021
Download

You may also like...

Bir cevap yazın