8. SINIF UNIT 2 TEEN LIFE KONU ANLATIMI

2′. ünite TEEN LIFE konu özetini bilgisayarınıza PDF şeklinde indirebilirsiniz

EXPRESSING OPINIONS (Düşüncelerimizi ifade etme)

I think: bence

I agree with you : sana katılıyorum

In my opinion: bana göre

I guess so: ben de öyle düşünüyorum

In my view : bana göre

Biriyle Aynı fikirde ya da farklı fikirde olduğumuzu ifade ederken:

Of course: tabiiki elbette

you are right: Haklısınız

I agree with you: sizinle aynı fikirdeyim

I dont think so: ben öyle düşünmüyorum

I dont agree with you: seninle aynı fikirde değilim

Bir kişinin bir konu hakkındaki fikirlerini alırken:

What do you think about: sen …….hakkında ne düşünüyorsun?

Do you think: Sence……..

Expressing Preference: Tercih belirtmek

İngilizcede prefer kullanarak tercih ettiğimiz şeyi ifade ederiz. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz sizde benzer cümleler kurmaya çalışınız

I prefer ayran. (Ben ayran tercih ederim)

I prefer ayran to cola . Ben ayranı kolaya tercih ederim

I prefer drinking ayran to cola. Ben ayran içmeyi kolaya tercih ederim.

I prefer drinking ayran to drinking cola. Ben ayran içmeyi kola içmeye tercih ederim.

• We prefer newspaper to the Internet. (Gazeteyi internete tercih ederiz.)

• My father prefers reading a newspaper to reading news online.

(Babam gazete okumayı, haberleri internet üzerinden okumaya tercih eder.)

We use “prefer” to talk about preferences. After “prefer” we can use a noun or a verb in gerund form (-ing). (Tercihlerden bahsetmek için “prefer” fiilini kullanırız. Bu fiilden sonra isim veya -ing takısı almış fiil kullanırız.)

Affirmative Sentences (Olumlu cümleler)

• I prefer reading detective books.

(Ben polisiye romanları okumayı tercih ederim.)

• He prefers reading biographies.

Negative Sentences (Olumsuz cümleler)

• They don’t prefer reading realistic stories

(Onlar gerçekçi hikayeleri okumayı tercih etmezler.)

• She doesn’t prefer reading travel books.

(O seyahat kitapları okumayı tercih etmez.)

Questions (Soru cümleleri)

• Do you prefer reading detective books?

(Sen fantezi dedektif okumayı tercih eder misin?)

• Does she prefer reading biographies?

(O yaşam öykülerini okumayı tercih eder mi?.)

Soru cümlelerinde

Which one do you prefer ayran OR cola? Hangisini tercih edersiniz ayran mı kola mı?

Gördüğünüz gibi soru cümlelerinde “to” yerine “or ” kullanılıyor.

EXPRESSING DAILY ROUTINES

İngilizcede günlük yaptığımız işler geniş zaman ile kurulur .

Cümle kurarken kullanılan öznelerin tekil ya da çoğul olduğuna dikkat edilmelidir.

TEKİL ÖZNELERÇOĞUL ÖZNELER
HeI
SheYou
ItWe

They

Öncelikle çoğul öznelerimiz ile olumlu cümle kurmayı öğrenelim

I like Maths. Ben matematiği severim.

You like art. Siz görsel sanatları seversin.

We like P.E. Biz beden eğitimini severiz.

They like music. Onlar müziği sever.


Şimdi yine olumlu cümle kuralım ama özneler tekil olsun

He likes Science. O Fen dersini sever.

She likes english. O ingilizceyi sever.

It likes music. O miziği sever.,

NOT: He,she, ve it özneleriyle olumlu cümlelerde likes kullanıldığını unutmayınız. Yani özneden sonra kullandığımız fiile olumlu cümlede -s takısı getirilir.

Stating personalopinion (Making simple inquiries)(Kişiselfikirleri belirtmek-BasitSorularSormak)

When we state ouropinion,we use “In myopinion”and “Tobo honest”.

(Kişisel fikirlerimizi belirtirken.“In my opinion (Benim fikrimce)” ve “To be honest (Dürüst olmak gerekirse)”ifadelerini kullanırız.)

I prefer reading fantasy books.In my opinion,they are terrific. (Fantezi kitapları okumayı tercih ederim. Benim fikrime göre,onlar müthişler.) I never read gothic books. To be honest,they are ridiculous.(Gotik kitaptan hiç okumam. Dürüst olmak gerekirse, onlar saçma.)

We use ‘Simple Present Tense’to talk about daily routines, general truths, permanent situations habits and repeated actions.

(Günlük rutinimizden,genel doğrulardan,daimi yerleşik durumlardan,alışkanlıklardan ve tekrarlanan durumlardan bahsederken ‘Geniş Zaman’kullanınz.)

Affirmative Sentences(Olumlu cümleler)

•I go camping everysummer.(Ben heryazkampa giderim.)(0her yazkampa gider.)

• He goes camping every summer.

Negative Sentences(Olumsuz cümleler)

•I don’t go camping every summer.(Ben her yaz kampa gitmem.)

•He doesn’t go camping every summer. (0 heryazkampa gitmez.)

Questions (Soru cümleleri)

(Sen heryazkampa gidermisin?)(0 heryazkampa

• Doyou gocamping everysummer?gidermi?)

• Doeshe gocamping everysummer?

We use the adverbs of frequencyto say how often people do things.(Insanların bazı şeylerine kadar sıklıkta yaptığını söylemek için sıklık zarflarını kullanırız.)I always chat to my friends.(Her zaman arkadaşlarımla sohbetederim.)(100%)
I usually go training afterschool.(Genelde okuldan sonra antrenmana giderim.)(90%)
I often study at the library.(Sıklıkla kütüphanede çalışırım.)(70%)
I sometimes go to the book fair.(Bazen kitap fuarınagiderim.)(50%)
I rarely/seldom do crunches.(Nadiren mekikçekerim.)(10%)
I hardly ever go snowboarding.(Nerdeyse hiçkarkayağıyapmam.)(5%)
I never go snowboarding.(Hiçbirzaman karkayağına gitmem.)(0%)
I do archery every Sunday.(HerPazarokçulukyaparım.) 
I play soccer once aweek.(Haftada birkezfutboloynarım.) 
I go skydiving twice ayear.(Yılda ikikezserbestparaşütyapmaya giderim.) 
I do exercise three times aday.(Günde üçkezegzersizyaparım.) 

Dislike (Don’t Like / Doesn’t Like)


Çoğul özneler ile olumsuz cümle kurarken dont like , dislike ya da hate kullanılır.
I don’t like Maths. Ben matematiği sevmem.

You don’t like art. Siz görsel sanatları sevmezsiniz.

We don’t like P.E. Biz beden eğitimini sevmeyiz.

They don’t like music. Onlar müziği sevmez.


Tekil özneler ile olumsuz cümle kurarken doesnt like kullanılabileceği gibi dislike, ve hate de kullanılır.

He doesn’t like Science. O Fen dersini sevmez.

She doesn’t like english. O ingilizceyi sevmez.

It doesn’t like music. O miziği sevmez.

He hates geography. O coğrafyadan nefret eder.

She dislikes


UYARI Don’t like yerine dislike, hate;  doesn’t like yerine dislikes ya da hates  kullanılabilir.


Do you like…..? Does she like……?

Soru sorarken tekil öznelerle soru sorarken Does….? , çoğul öznelerle Do….? kullanılır.

Do you like Maths? Matematiği sever misin?

Do they like geography? Onlar coğrafya sever mi?

Do Kaan and Cengiz like art? Cengiz ve Kaan resim sever mi?


Does she like Geography? O coğrafyayı sever mi?

Does Ahmet like music? Ahmet müzik dersini sever mi?

2. Ünite teen life konu anlatımı PDF indir

8.SINIF 2. ÜNİTE TEEN LIFE KONU ÖZETİ PDF İNDİR admin
8.SINIF 2. ÜNİTE TEEN LIFE KONU ÖZETİ PDF İNDİRMEK İÇİN "DOWNLOAD" BUTONUNA TIKLAYINIZ ...
Dosya Boyutu97KB
İndirilme Sayısı35 times
Son GüncellemeMayıs 6, 2021
Download

You may also like...

Bir cevap yazın