8. SINIF UNIT 2 TEEN LIFE KONU ANLATINIMI

MASTERMIND UPSWING KONU ACIKLAMASI

EXPRESSING OPINIONS (Düşüncelerimizi ifade etme)

I think: bence

I agree with you : sana katılıyorum

In my opinion: bana göre

I guess so: ben de öyle düşünüyorum

In my view : bana göre

Biriyle Aynı fikirde ya da farklı fikirde olduğumuzu ifade ederken:

Of course: tabiiki elbette

you are right: Haklısınız

I agree with you: sizinle aynı fikirdeyim

I dont think so: ben öyle düşünmüyorum

I dont agree with you: seninle aynı fikirde değilim

Bir kişinin bir konu hakkındaki fikirlerini alırken:

What do you think about: sen …….hakkında ne düşünüyorsun?

Do you think: Sence……..

Expressing Preference: Tercih belirtmek

İngilizcede prefer kullanarak tercih ettiğimiz şeyi ifade ederiz. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz sizde benzer cümleler kurmaya çalışınız

I prefer ayran. (Ben ayran tercih ederim)

I prefer ayran to cola . Ben ayranı kolaya tercih ederim

I prefer drinking ayran to cola. Ben ayran içmeyi kolaya tercih ederim.

I prefer drinking ayran to drinking cola. Ben ayran içmeyi kola içmeye tercih ederim.

Soru cümlelerinde

Which one do you prefer ayran OR cola? Hangisini tercih edersiniz ayran mı kola mı?

Gördüğünüz gibi soru cümlelerinde “to” yerine “or ” kullanılıyor.

EXPRESSING DAILY ROUTINES

İngilizcede günlük yaptığımız işler geniş zaman ile kurulur .

Cümle kurarken kullanılan öznelerin tekil ya da çoğul olduğuna dikkat edilmelidir.

TEKİL ÖZNELERÇOĞUL ÖZNELER
HeI
SheYou
ItWe

They

Öncelikle çoğul öznelerimiz ile olumlu cümle kurmayı öğrenelim

I like Maths. Ben matematiği severim.

You like art. Siz görsel sanatları seversin.

We like P.E. Biz beden eğitimini severiz.

They like music. Onlar müziği sever.


Şimdi yine olumlu cümle kuralım ama özneler tekil olsun

He likes Science. O Fen dersini sever.

She likes english. O ingilizceyi sever.

It likes music. O miziği sever.,

NOT: He,she, ve it özneleriyle olumlu cümlelerde likes kullanıldığını unutmayınız. Yani özneden sonra kullandığımız fiile olumlu cümlede -s takısı getirilir.


Dislike (Don’t Like / Doesn’t Like)


Çoğul özneler ile olumsuz cümle kurarken dont like , dislike ya da hate kullanılır.
I don’t like Maths. Ben matematiği sevmem.

You don’t like art. Siz görsel sanatları sevmezsiniz.

We don’t like P.E. Biz beden eğitimini sevmeyiz.

They don’t like music. Onlar müziği sevmez.


Tekil özneler ile olumsuz cümle kurarken doesnt like kullanılabileceği gibi dislike, ve hate de kullanılır.

He doesn’t like Science. O Fen dersini sevmez.

She doesn’t like english. O ingilizceyi sevmez.

It doesn’t like music. O miziği sevmez.

He hates geography. O coğrafyadan nefret eder.

She dislikes


UYARI Don’t like yerine dislike, hate;  doesn’t like yerine dislikes ya da hates  kullanılabilir.


Do you like…..? Does she like……?

Soru sorarken tekil öznelerle soru sorarken Does….? , çoğul öznelerle Do….? kullanılır.

Do you like Maths? Matematiği sever misin?

Do they like geography? Onlar coğrafya sever mi?

Do Kaan and Cengiz like art? Cengiz ve Kaan resim sever mi?


Does she like Geography? O coğrafyayı sever mi?

Does Ahmet like music? Ahmet müzik dersini sever mi?

21 / 100

You may also like...

Bir cevap yazın