8. SINIF UNIT 5 THE INTERNET KONU AÇIKLAMASI

MASTERMIND UPSWING KONU ACIKLAMASI

8. Sınıf 4. ünite On the Phone isimli ünitemizde telefon görüşmelerinde kullanılan belli başlı ifadeler ve konuşma anında aldığımız kararları ifade etmeyi öğreneceğiz. Öncelikle telefon görüşmeleri ile başlayalım. Milli eğitimin sorduğu sorular genelde karşılıklı diyaloglar şeklinde olduğu için telefon konuşmaları oldukça önemlidir. Aşağıda belli başlı ifadeleri açıklamasını veriyorum dikkatlice çalışınız.

Hello! Merhaba!
This is … calling, Ben (arayan)………….
is … in? …….. İçerde mi?
May I speak to …Konuşabilir miyim …?
Is … there? Var mı?
Hang on a minute; Bir dakika bekle;
I’ll get him/ her. (telefonu ) Ona vereceğim.
Can you hold on a moment, please?Bir dakika bekler misin lütfen?
 I’m afraid he is not available at the moment.   Korkarım şu anda müsait değil.
He has gone out. Would you like to leave a message? Dışarı çıktı. Bir mesaj bırakmak ister misiniz?
It’s a bad line. Could you speak louder, please?Hat çekmiyor. Daha yüksek sesle konuşabilir misin lütfen?
Don’t hang up the phone, pleaseTelefonu kapatma lütfen
60 / 100

You may also like...

Bir cevap yazın