8. SINIF UNIT 5 THE INTERNET KONU AÇIKLAMASI

Excepting and Refusing / Making Excuses(Kabul etmek ve reddetmek I Mazeret göstermek)

5. Ünite The Internet konusunu bilgisayarınıza PDF olarak indirmek için tıklayınız

♦ We use the structures below to suggest people doing something.

(İnsanlara bir şey yapmayı önermek için aşağıdaki yapıları kullanırız.)

 • Are you busy today?    (Bugün meşgul müsün?)
 • Would you like to play a computer game with me? (Benimle bilgisayar oyunu oynamak ister misin?)
 • What about / How about joining our WhatsApp group? (Bizim WhatsApp grubuna katılır mısın?)

Let’s do some shopping on the Internet.  (Hadi internetten biraz alışveriş yapalım.)

We use the expressions below to accept suggestions. (Önerileri kabul etmek için aşağıdaki yapıları kullanırız.)

 • Yes, sure.  (Evet, kesinlikle.)
 • That sounds great.     (Kulağa harika geliyor.)
 • Yeah, why not?   (Evet, neden olmasın.)
 • Yes, I’d love to.  (Evet, isterim.)
 • I can’t refuse it. (Bunu reddedemem.)

We use the structures below to refuse suggestions and make excuses.

(Önerileri reddetmek ve mazeret göstermek için aşağıdaki yapıları kullanırız.)

 • I’m sorry, but I can’t. I have a problem with my Internet connection.

(Üzgünüm, ama olmaz, internet bağlantısıyla ilgili bir problemim var.)

 • No, thanks. I am really busy. (Hayır, teşekkür ederim. Gerçekten meşgulüm.
 • I’d love to, but my smartphone is broken. (İsterdim, ama akıllı telefonum bozuk.)
 • We use the expressions in the box to ask for a clarification and to make something clear.
 • (Karşımızdaki kişinin ne söylediğini tam anlamadığımızda, bilgiyi kesinleştirmek ve bir şeyi açıklığa k mak için kutunun içindeki ifadeleri kullanırız.)
Asking for clarification(Açıklamaya kavuşturmak için soru sormak)  Making something clear (Bir şeyi açıklığa kavuşturmak)  
What do you mean? (Ne demek istiyorsun?)
Do you mean      ? (    ….    mı demek istiyorsun?)
What do you mean by that exactly? (Bununla tam olarak ne demek istiyorsun?)
What does it mean? (0 ne anlama geliyor?)
Can you explain what it means? (Onun ne anlama geldiğini açıklayabilir misin?)
Can you explain it more, please? (Onu daha fazla açıklayabilir misin, lütfen?)
I mean (        demek istiyorum.)
What I mean is that (Demek istediğim şu ki    .)
In other words (Diğer bir değişle  .)

How do you connect to the Internet ?

What do you mean?

I mean, do you have a smartphone or laptop with the Internet connection?

(İnternete nasıl bağlanırsınız?

Ne demek istiyorsun?

Demek istediğim, İnternet bağlantısı olan bir akıllı telefonunuz veya dizüstü bilgisayarınız var mı?)

Be careful with what you share on the Internet.

What do you mean?

I mean, don’t share your personal information and password.

(İnternette paylaştıklarınıza dikkat edin.

Ne demek istiyorsun?

Demek istediğim, kişisel bilgilerinizi ve şifrenizi paylaşmayın.)

I comment on your photos.

What do you mean?

I mean, I write my opinions about them.

(Fotoğraflarınıza yorum yapıyorum.

Ne demek istiyorsun?

Demek istediğim, onlar hakkındaki görüşlerimi yazıyorum.)

Obey the Internet safety rules.

What do you mean?

I mean, anything you post on the Internet can stay online forever.

(İnternet güvenlik kurallarına uyun.

Ne demek istiyorsun?

Demek istediğim, İnternette yayınladığınız her şey sonsuza kadar çevrimiçi kalabilir.)

Is there a connection sign on the screen?

What do you mean?

I mean, is your PC online or offline?

(Ekranda bağlantı işareti var mı?

Ne demek istiyorsun?

Demek istediğim, bilgisayarınız çevrimiçi mi yoksa çevrimdışı mı?)

 • Which web browser do you use?

(Hangi ağ tarayıcısını kullanıyorsun?)

 • What do you mean?

(Ne demek istiyorsun?)

A: I mean, which application do you use to access websites? (Web sitelerine giriş yapmak için hangi uygulamayı kullanı­yorsun demek istiyorum.)

We can use the expressions below to do online shopping.

(İnternette alışveriş yapmak için aşağıdaki ifadeleri kullanabiliriz.)

 • Why don’t you buy your ticket on the Internet?

(Biletini neden internetten almıyorsun?)

 • Do you want to buy a round ticket?

(Gidiş-dönüş bilet mi almak istiyorsun?)

 • Non-refundable tickets are cheaper.

(iadesiz biletler daha ucuz.)

 • Type your credit card number, cardholder’s name, expiry date and CW number.

(Kredi kartı numaranı, kart sahibi adını, kartın son kullanma tarihini ve güvenlik numarasını yaz.)

PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KELİMELERİ UYGUN ŞEKİLDE YAZINIZ

 • Denis: Would you like………………..         (download) sports videos and watch them together?

Susan: That sounds great.

 • Tony: How about   ……………….. (prepare) the project on my PC?

Sally: Why not?

 • Laura: Why don’t we……………….. (change) our service provider and pay less for the Internet.

Jason: That’s awesome!

 • Henry: How about………………..     (search) for a new recipe for dinner?

John: No, thanks. I want to cook a traditional meal for dinner.

 • Vicky: Would you like……………….. (take) some notes on your smartphone?

Gloria: No need to do that! I can remember everything.

 • Clara: Why don’t you……………….. (do) online shopping, Nancy?

Curtis: No. I like going to the mall and trying on the clothes that I want to buy.

5. Ünite The Internet konusunu bilgisayarınıza PDF olarak indirmek için tıklayınız

8. SINIF 5. ÜNİTE THE INTERNET KONU ÖZETİ PDF İNDİR admin
8. SINIF 5. ÜNİTE THE INTERNET KONU ÖZETİ PDF İNDİRMEK İÇİN "DOWNLOAD" BUTONUNA TIKLAYINIZ ...
Dosya Boyutu0.00 KB
İndirilme Sayısı67 times
Son GüncellemeMayıs 4, 2021
Download

You may also like...

Bir cevap yazın