CARDINAL NUMBERS (Sayma Sayıları) ve ORDINAL NUMBERS (Sıra sayıları)

İngilizce Sayma Sayıları

0 – oh / zero

1-one                            11-eleven                                 21-twenty-one 

2-two                           12-twelve                                 22-twenty-two

3-three                        13-thirteen                              30-thirty

4-four                          14-fourteen                             40-forty

5-five                          15-fifteen                               50-fifty

6-six                            16-sixteen                               60-sixty

7-seven                        17-seventeen                           70-seventy

8-eight                        18-eighteen                             80-eighty

9-nine                          19-nineteen                             90-ninety

10-ten                          20-twenty                               100-one hundred

ORDINAL NUMBERS (Sıra sayıları)

Türkçede rakamların sonuna konan nokta sayesinde –ıncı, -inci anlamı katar. Ingilizcede bu durunm biraz farklıdır. Rakamların üzerine getirilen –th ekleri ile yapılır. Yalnız 1,2 ve 3 rakamlarına getirilen harfler farklıdır aşağıdaki rakamlara bakarak öğreniniz.

1st–   first                    11th– eleventh                          21st– twenty- first

2nd–  second                 12th– twelfth                           22nd-twenty -second

3rd–  third                    13th– thirteenth                       23rd– twenty-third

4th–  fourth                  14th– fourteenth                      30th– thirtieth

5th–  fifth                    15th– fifteenth                        40th– fortieth

6th–  sixth                    16th– sixteenth                        50th– fiftieth

7th–  seventh                17th– seventeenth                    60th– sixtieth

8th–  eighth                  18th– eighteenth                      70th– seventieth

9th–  ninth                    19th– nineteenth                      80th– eightieth

10th-tenth                    20th– twentieth                       90th– ninetieth

                                                                                  100th-hundredth

4. Rakamları yazı şeklinde yazınız:

13:thirteen         23 …………….       23…………….

25…………….        31 …………….       55…………….

9…………….          90 …………….       55…………….

42…………….        59 …………….       12…………….

43…………….        39 …………….       34…………….

5. Aşağıdaki boşluklara rakamları yazalım          :

      

thirteen …13  ………        seventy ………………….      seventeen ……….

four …………….                one hundred …………….   twenty  …..…….

twenty-two …………….     fifty-six………………        fifty-four………….

Forty-five………………      thirteen…………….          thirty………………

Ninety-nine…………….     twenty-two…………..       eight-six………………….    

6. Rakamlar için karşılıklarını yazalım        :

23rd………………….44th………………….  55th…………………. 71 st ………………….33 rd ………………….

29th………………….92nd………………….61st………………….45 th ………………….1 st ………………….

63rd………………… 68th………………….  77th………………….2 nd ………………….3 rd ………………….

21st  

. 7. Rakamları yazalım       :

twenty-first                 …………………………….         

sixty-third                   …………………………….         

ninety-seventh             …………………………….

thirty-third                 …………………………….

fifth                            …………………………….

seventy-second            …………………………….

eighty-ninth                 …………………………….

first                            …………………………….

fourth                         …………………………….

52 / 100

You may also like...

Bir cevap yazın