5. sınıf kaynaklar

Likes / Dislikes

Sevdiğimiz ya da sevmediğimiz şeylerden bahsederken bu ifadeler kullanılır.

Like:

Sevmek,hoşlanmak anlamına gelir. cümle kullanımında kullanılan öznelerin tekil ya da çoğul olduğuna dikkat edilmelidir.

TEKİL ÖZNELERÇOĞUL ÖZNELER
HeI
SheYou
ItWe

They

Öncelikle çoğul öznelerimiz ile olumlu cümle kurmayı öğrenelim

I like Maths. Ben matematiği severim.

You like art. Siz görsel sanatları seversin.

We like P.E. Biz beden eğitimini severiz.

They like music. Onlar müziği sever.


Şimdi yine olumlu cümle kuralım ama özneler tekil olsun

He likes Science. O Fen dersini sever.

She likes english. O ingilizceyi sever.

It likes music. O miziği sever.,

NOT: He,she, ve it özneleriyle olumlu cümlelerde likes kullanıldığını unutmayınız. Yani özneden sonra kullandığımız fiile olumlu cümlede -s takısı getirilir.


Dislike (Don’t Like / Doesn’t Like)


Çoğul özneler ile olumsuz cümle kurarken dont like , dislike ya da hate kullanılır.
I don’t like Maths. Ben matematiği sevmem.

You don’t like art. Siz görsel sanatları sevmezsiniz.

We don’t like P.E. Biz beden eğitimini sevmeyiz.

They don’t like music. Onlar müziği sevmez.


Tekil özneler ile olumsuz cümle kurarken doesnt like kullanılabileceği gibi dislike, ve hate de kullanılır.

He doesn’t like Science. O Fen dersini sevmez.

She doesn’t like english. O ingilizceyi sevmez.

It doesn’t like music. O miziği sevmez.

He hates geography. O coğrafyadan nefret eder.

She dislikes


UYARI Don’t like yerine dislike, hate;  doesn’t like yerine dislikes ya da hates  kullanılabilir.


Do you like…..? Does she like……?

Soru sorarken tekil öznelerle soru sorarken Does….? , çoğul öznelerle Do….? kullanılır.

Do you like Maths? Matematiği sever misin?

Do they like geography? Onlar coğrafya sever mi?

Do Kaan and Cengiz like art? Cengiz ve Kaan resim sever mi?


Does she like Geography? O coğrafyayı sever mi?

Does Ahmet like music? Ahmet müzik dersini sever mi?


Aşağıdaki 5 puanlık test süpriz puan kazandırıyor. Soruları dikkatli okuyunuz.

[ld_quiz quiz_id=”582″] [LDAdvQuiz_toplist 6]