SINGULAR AND PLURAL NOUNS: (Tekil ve çoğul isimler)

NOUNS

SINGULAR AND PLURAL NOUNS: (Tekil ve çoğul isimler)

İngilizcede bir ismi çoğul yapmak için o isme genel olarak –s takısı eklenir.

one cat            two cats

one dog           two dogs

one boy            two boys

one apple         two apples

one girl             two girls

Sonu “-o,-x,-ch,-sh,-s” ile biten bazı isimler çoğul yapılırken “-es” takısı alır.

Patato              potatoes

Tomato            Tomatoes

Fox                  Foxes

Watch             Watches

Wash               Washes

Glass                Glasses

Sonu “-y” ile bitip kendinden önce bir sesli harf gelen isimler çoğul yapılırken aşağıdaki gibi yapılır:

Toy                  Toys

Boy                  Boys

Sonu “-y” ile bitip kendinden önce sessiz bir harf gelen kelimelerde çoğul yaparken “-y” harfi düşer, “-ies” getirilir.

City                 Cities

Sonu “-f” ya da “-fe” ile biten isimleri çoğul yaparken “-f” harfi “-v” harfine dönüşür.

Shelf               Shelves

Knife                Knives

Bu kurala uymayan bazı isimler:

Safe     kasa      safes     kasalar

Roof     çatı       roofs      çatılar

Blief     inanç     beliefs    inançlar

İngilizcede yukarıdaki kurallara uymayan bazı düzensiz isimler vardır. Bunların tekil ve çoğul olma durumları herhangi bir kurala göre yapılamaz. Bunları aşağıdaki şekilde öğrenmek gerekir.

man            adam                men            adamlar

man            kadın                women       kadınlar

person        kişi                   people        kişiler

foot            ayak                 feet             ayaklar

fish             balık                 fish             balıklar

louse          bit                     lice             bitler

mouse        fare                   mice           fareler

child          çocuk                children      çocuklar

tooth         diş                     teeth           dişler

sheep        koyun                sheep          koyunlar

ox             öküz                  oxen            öküzler

goose       geyik                  geese           geyikler

this           bu                      these           bunlar

that           şu                      those           şunlar

İngilizcede çift olarak bulunan her şey çoğul olarak kullanılır. Mesela gözlüğün iki camı olduğu için herzaman glasses şeklinde kullanılır. Bu örnekleri çoğaltalım;,

Eyes: gözler

Scissors: makas

Trousers: pantolon

Shoes: ayakkabı

Jeans: kot pantolon

İngilizcede bazı kelimeler her zaman çoğul olarak kullanılırlar. Bu kelimelerin tekili yoktur.

Thanks : teşekkür

Clothes: giyim

Goods: mal

Aşağıdaki isimler ise İngilizcede her zaman tekil kullanılan, çoğul yapılamayan kelimelerdir.

Advice: öğüt

Bread: ekmek

Money: para

Work: iş

News: haber

Furniture: mobilya

information:bilgi

Bazi isimlerin tekil ve çoğul helleri birbirinin aynısıdır.

a)    Bazı hayvanlar:

       (sheep : koyun, deer: geyik) and fish;balık  (trout, cod, salmon, etc)

b)   aircraft: uçak    spacecraft: uzay aracı    hovercraft: hem karada hem suda giden araç  gibi kelimeler

e.g. One hovercraft was approaching the port.

      Two hovercraft were approaching the port.

c)    Sonu -s ile biten kelimeler

       Crossroads, means, series, works, etc.

       e.g. A car is a means of transport.

 Cars are a means of transport.

54 / 100

You may also like...

Bir cevap yazın