Tagged: 7. SINIF 10. ÜNİTE PLANETS KONU ÖZETİ

7. SINIF 10. ÜNİTE PLANETS KONU ÖZETİ 0

7. SINIF 10. ÜNİTE PLANETS KONU ÖZETİ

Making Simple Comparisons (Basit karşılaştırmalar yapmak) (İsimleri tanımlamak için sıfatları kullanırız. Kişileri, hayvanlan, nesneleri ve yerleri karşılaştırmak ve hangisinin “daha” olduğunu İfade etmek İçin sıfatlan mukayeseli şekilde kullanırız. Kişilerin hayvanlann, nesnelerin ve yerlerin niteliğinin...