The kullanımı:

Definite article “THE ” kullanımı:

İngilizcede “the” ifadesinin kullanımı aşağıdaki gibidir.

  1. Belirli bir nesneden söz ediyorsak the kullanırız.

Yesterday I saw a man climbing up a tree. The man was wearing jeans.

İlk cümlede “ man” kelimesini ilk kez kullandığımız için “a man “ şeklide kullandık. Ikinci cümlede aynı isimi ikinci kez kullandığımız için artık belirli bir isim olmuştur bu yüzden “the man” kullandık.

Can you give me a book? Bana bir kitap verir misin?

Can you give me the red book? Bana kırmızı kitabı verir misin?

Yukarıdaki örnekte ilk cümlede “a book” yani herhangi bir kitap anlaşılır. Ancak ikinci cümlede “the red book” ifadesi ile kırmızı kitabı istediğimizi netleştirmiş olduk.

  • Dünyada ya da ortamda “tek” olan ifadelerle the kullanırız:

The moon is the earth’s satellite.

Ay, Dünyanın uydusudur.

(Ay ve dünya isimlerinden önce “the” kullanıldığına dikkat ediniz.)

  • Belirli bir konumda olan isimlerden bahsederken “the” kullanılır.

Can you turn off the lamp please?

Lambayı kapatırmısın lütfen?  (Konuşmanın geçtiği odadaki lambadan bahsediliyor.)

Selcen is in the garden.

Selcen şu anda bahçede.

  • “Breakfast, lunch, dinner, meal” ifadeleri yine belirli bir şekilde kullanılıyorsa “the” kullanılır. Aksi takdirde kullanılmaz.

The meal we ate in Ocakbaşı was great.

Ocakbaşında yediğimiz yemek harikaydı.

We had a meal and talked about politics.

Biz yemek yedik ve politikadan konuştuk.

I left home very early and didn’t have a breakfast.

Ben evden erken çıktım ve kahvaltı yapmadım.

The breakfast we had in the garden was magnificient.

Bahçede yaptığımız kahvaltı muhteşemdi.

  • The + isim kullanarak kullandığımız ismi genelleştirebiliriz.

The whale is in danger of  becoming  extinct.

Balinanın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

The +sıfat kullanımı da kullandığımız sıfatı genel anlam kazandırır.

We should help the poor.

Biz fakirlere yardım etmeliyiz.

  • Müzik aletlerinden bahsederken, bazı icatlardan bahsederken, Cinema, theatre ve radio ile the kullanılır.

Shall we go to the cinema tonight?

Bu gece sinemaya gidelim mi?

My English teacher plays the guitar.

İngilizce öğretmenim gitar çalar.

She always uses the smart phone.

O her zaman akıllı telefon kullanır.

Not: Televizyon, cihaz olarak kullanılıyorsa “the” kullanılır, ancak televizyon programından bahsederken “the” kullanılmaz.

Can you turn on the television please?

Televizyonu açarmısın lütfen?

  • Ulus isimleriyle “the” kullanılır ancak dil isimleri ile kullanılmaz.

The English are funny.

İngilizler komiktir. (The English demekle o ülkenin ulusunu ifade eden çoğul bir anlam kazandırmış olduk)

I speak English.

Ben ingilizce konuşurum. (Konuşulan dil anlamında kullanılan sözcüklerle “the” kullanılmaz)

  • Okyanusların, denizlerin, nehirlerin, takım adalarının, sıra dağlarının ,  birleşik ülke isimlerinden önce

the USA,

the UK,

the Philippines,

the Netherlands,

 the Atlantic,

the Kızılırmak,

NOT: Tek ülke, ada ve dağlar ile “the” kullanılmaz. Ülke isimlerine union,republic,kingdom ifadeleri eklenirse “the “ kullanılır.

59 / 100

You may also like...

Bir cevap yazın