İş İngilizcesi

BUSINESS ENGLISH (İŞ İNGİLİZCESİ)

1 Work and Jobs

A) What do you do?

Birinin hangi mesleği yaptığını sorarken “What do you do?” şeklinde sorulur . Aşağıdaki paragrafı iyice okuyup anlamaya çalışalım.

      ‘I work for a large European car maker. I work on car design. In fact, I run the design department and I manage a team of designers: 20 people work under me. It’s very interesting. One of my main responsibilities is to make sure that new model designs are finished on time. I’m also in charge of design budgets.

I deal with a lot of different people in the company. I’m responsible for co-ordination between design and production: I work with managers at our manufacturing plants.’

Work for: …. İçin çalışıyorum

Work on: Üzerinde çalışmak

Run: Çalıştırmak

Manage: yönetmek

Responsibility: sorumluluk

Responsible for: …ile sorumlu olmak

Make sure: emin olmak

On time: zamanında

In charge of: ….sorumluluğunda olmak

Budget: bütçe

Deal with: ….ile uğraşmak

co-ordination: Koordinasyon

production: üretme

manufacturing plants:  üretim tesisleri,fabrika

Yukarıdaki parçada bilmemiz gereken önemli yapılar var. Aşağıdaki yapıları öğreniniz ve cümleiçinde kullanınız.

İn charge of Responsible for Deal with  Bu yapılar bir isimle ya da bir fiil+ing yapısı ile kullanılabilir. I’m in charge of budget. I’m responsible for finishing designs on time. I deal with lots of workers at our manufacturing plants.
İn charge of,Responsible for,Deal with

Parçada geçen “responsibility” kelimesinin kullanımında hem infinitive ya da -ing getirilebilir.

One of my responsibilities is to make sure new model designs are finished on time.

One of my responsibilities is making sure new model designs are finished on time.

B)Word Combinations with “work” (“work” kelimesi ile kullanılan terimler):

Hi, I’m Frank. I work in a bank in New York City. I leave for work at 7.30 every morning.

I go to work by train and subway.

I get to / arrive at work at about nine.

I’m usually at work till six.

Luckily, I don’t get ill very much so I’m not often off work.

The economy is growing fast and more people are in work than ever before. The percentage of people out of work has fallen to its lowest level for 30 years.

C) Types of job and types of work

Öncelikle “work” ve “job” kelimeleri arasındaki farklara bakalım. Hem work hem job kelimesi “iş” anlamına gelebilmektedir.

  • Mesela bugün çok işim var darken “work” kelimesi kullanılır. Ancak meslek anlamında kullanılırsa “job” tercih edilmeli.

I have lots of work to do.

I really like my job.

  • Mekan olarak “iş” denmek isteniyorsa “work” kullanılmalı.

I’m going to work tomorrow.

  • Üçüncü farkımız ise work kelimesinin fiil, job kelimesinin isim olması.

I like to work (Çalışmayı severim.)

A full time job: normal çalışma zamanından bahsederken kullanılır

A part time job: normal çalışma zamanından daha az bir zamanı anlatmak için kullanılır.

A permanent job: kalıcı bir iş

a temporary job: geçici bir iş

Aşağıdaki soruları öğreniniz
What do you do? What are you in charge of?
What are your responsibilities?
What time do you leave for work?
How long does it take you to get to work?
What time do you arrive at work?
Do you take a lot of time off work?
If you don’t work …
What sort of job would you like to do?
0%
0 oylar, 0 ortalama
6
Oluşturma tarihi Tarafından İBRAHİM HOCAİBRAHİM HOCA

BUSINESS ENGLISH

BUSINESS ENGLISH WORK AND JOB VOCABULARY TEST

İŞ İNGİLİZCESİ 1. ÜNİTE KELİME TESTİ

1 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Manage

2 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Make sure

3 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

On time

4 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Work for

5 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

co-ordination

6 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Budget

7 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

production

8 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

In charge of

9 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

manufacturing plants

10 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Deal with

11 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Run

12 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Work on

13 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Responsibility

14 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Responsible for

İBRAHİM HOCA SONUCUNUZU HESAPLIYOR LÜTFEN BEKLEYİNİZ

Skorunuz

Ortalama skor 33%

0%

TESTİ DEĞERLENDİR

WORK AND JOB KELİME TESTİ
0%
0 oylar, 0 ortalama
6
Oluşturma tarihi Tarafından İBRAHİM HOCAİBRAHİM HOCA

BUSINESS ENGLISH

BUSINESS ENGLISH WORK AND JOB VOCABULARY TEST

İŞ İNGİLİZCESİ 1. ÜNİTE KELİME TESTİ

1 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

production

2 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

On time

3 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Responsibility

4 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Budget

5 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Responsible for

6 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

In charge of

7 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

manufacturing plants

8 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Make sure

9 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Work for

10 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Work on

11 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Run

12 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Deal with

13 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

Manage

14 / 14

Kategori: BUSINESS ENGLISH Work AND Job

co-ordination

İBRAHİM HOCA SONUCUNUZU HESAPLIYOR LÜTFEN BEKLEYİNİZ

Skorunuz

Ortalama skor 33%

0%

TESTİ DEĞERLENDİR

Bir cevap yazın