Pazartesi, Nisan 22, 2024
DİLBİLGİSİ KONULARI

Simple Present Tense Konu Anlatımı

İngilizce’de Simple Present Tense’in olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini nasıl kuracağınızı açıklayayım:

Olumlu Cümleler: Olumlu cümlelerde, Simple Present Tense’in olumlu formu düzenli bir şekilde kullanılır.

Subject (Özne) + Base Verb (Fiilin Yalın Hali) (+ “s” 3. tekil şahıslar için)

 • I play tennis. (Tenis oynarım.)
 • She reads books. (O kitap okur.)
 • We eat pizza. (Biz pizza yeriz.)

Üçüncü tekil şahıslar (he, she, it) için fiilin sonuna “s” eklenir.

Olumsuz Cümleler: Olumsuz cümlelerde, yardımcı fiil olarak “do” veya “does” kullanılır, ardından “not” eklenir ve fiil yalın halde gelir.

Subject + Do/Does + Not + Base Verb

 • I do not (don’t) play football. (Ben futbol oynamam.)
 • He does not (doesn’t) like vegetables. (O sebzeleri sevmez.)
 • They do not (don’t) watch TV in the morning. (Sabahları onlar televizyon izlemezler.)

Soru Cümleleri: Soru cümlelerinde, cümlenin başına “do” veya “does” eklenir ve fiil yalın halde gelir. 3. tekil şahıslar için “does” kullanılır. Soru işareti cümlenin sonunda yer alır.

Do/Does + Subject + Base Verb?

 • Do you like coffee? (Kahve sever misin?)
 • Does she study French? (O Fransızca çalışır mı?)
 • Do they play the guitar? (Onlar gitar çalarlar mı?)

Özetle, Simple Present Tense (Geniş Zaman) cümle kurarken, olumlu cümlelerde fiil yalın haliyle kullanılırken, olumsuz cümlelerde “do” veya “does” yardımcı fiili ile “not” eklenir ve fiil yalın haliyle gelir. Soru cümlelerinde ise “do” veya “does” yardımcı fiili kullanılır ve cümlenin sırası değişir. Üçüncü tekil şahıslar için “does” kullanılırken diğer şahıslar için “do” kullanılır.

daha fazla örnek olumlu, olumsuz ve soru cümleleri:

Olumlu Cümleler:

 1. They play football on Saturdays. (Onlar cumartesileri futbol oynarlar.)
 2. She reads books every evening. (O her akşam kitap okur.)
 3. We visit our grandparents twice a month. (Biz büyükannelerimizi ayda iki kez ziyaret ederiz.)
 4. I speak English fluently. (Ben akıcı bir şekilde İngilizce konuşurum.)
 5. The sun rises in the east. (Güneş doğuda doğar.)

Olumsuz Cümleler:

 1. They do not (don’t) like spicy food. (Onlar baharatlı yemekleri sevmezler.)
 2. He does not (doesn’t) watch horror movies. (O korku filmleri izlemez.)
 3. We do not (don’t) have classes on Sundays. (Biz pazar günleri ders yapmayız.)
 4. She does not (doesn’t) play the piano. (O piyano çalmaz.)
 5. It does not (doesn’t) rain a lot in this region. (Bu bölgede çok fazla yağmur yağmaz.)

Soru Cümleleri:

 1. Do you like swimming? (Yüzmeyi sever misin?)
 2. Does he live in New York? (O New York’ta mı yaşar?)
 3. Do they have any pets? (Onların evcil hayvanları var mı?)
 4. Does she work on weekends? (O hafta sonları çalışır mı?)
 5. Do we need to bring anything for the party? (Parti için herhangi bir şey getirmemiz gerekiyor mu?)

Bu örnekler, Simple Present Tense (Geniş Zaman) kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri kurmanıza yardımcı olabilir. Bu yapıları farklı durum ve konulara uygulayarak dil becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

boşluk doldurma aktivitesi için size bazı cümleler verebilirim. Boş bırakılan yerlere uygun fiilleri yerleştirerek cümleleri tamamlayabilirsiniz.

 1. She __________ (read) a new book every week.
 2. We __________ (play) basketball after school on Mondays.
 3. They __________ (not watch) TV in the morning.
 4. My father __________ (work) at a hospital.
 5. Cats __________ (sleep) a lot during the day.
 6. Sarah and Emily __________ (visit) their grandparents on Sundays.
 7. He __________ (not like) coffee, he prefers tea.
 8. Does Peter __________ (play) the guitar?
 9. We usually __________ (have) dinner at 7 PM.
 10. The Earth __________ (orbit) the Sun.

boşluk doldurma aktivitesinin cevapları:

 1. She reads a new book every week.
 2. We play basketball after school on Mondays.
 3. They do not watch TV in the morning.
 4. My father works at a hospital.
 5. Cats sleep a lot during the day.
 6. Sarah and Emily visit their grandparents on Sundays.
 7. He does not like coffee, he prefers tea.
 8. Does Peter play the guitar?
 9. We usually have dinner at 7 PM.
 10. The Earth orbits the Sun.

“do” ve “does” yardımcı fiilleriyle oluşturulmuş boşluk doldurmalı sorular:

 1. ______ you like to travel?
 2. ______ she speak Spanish fluently?
 3. ______ they enjoy hiking in the mountains?
 4. ______ your parents work in the city?
 5. ______ he play the piano?
 6. ______ we need to bring anything for the party?
 7. ______ it rain a lot in this area?
 8. ______ you have any plans for the weekend?
 9. ______ the students study for exams?
 10. ______ she watch romantic movies?

Cevaplarınızı kontrol etmek için:

 1. Do you like to travel?
 2. Does she speak Spanish fluently?
 3. Do they enjoy hiking in the mountains?
 4. Do your parents work in the city?
 5. Does he play the piano?
 6. Do we need to bring anything for the party?
 7. Does it rain a lot in this area?
 8. Do you have any plans for the weekend?
 9. Do the students study for exams?
 10. Does she watch romantic movies?

Bir yanıt yazın